BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sidorkiewicz Marta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Oferta turystyczno-rekreacyjna jako element produktu turystyki konferencyjnej. Analiza przypadku
Tourist-Recreation Offer as an Element of the Product of Conference Tourism. Analysis of the Case
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2009, nr 12, s. 313-323, tab.
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy funkcjonowania gospodarki turystycznej
Słowa kluczowe
Turystyka, Rekreacja, Produkt turystyczny, Konferencja naukowa
Tourism, Recreation, Tourist product, Scientific conference
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednym ze sposobów uprawiania turystyki jest udział w konferencji, która stanowi jedną z imprez turystyki biznesowej, a dokładniej turystyki kongresowej. Konferencja jest defi niowana zwykle jako posiedzenie grona osób, mające na celu omówienie określonych zagadnień. Jest to spotkanie zaplanowane, mające określony scenariusz, czyli ramowy program. Obecnie obserwuje się na rynku, iż wiele konferencji oprócz programu merytorycznego oferuje uczestnikom program turystyczno-rekreacyjny. Celem artykułu będzie przedstawienie możliwości zorganizowania ciekawego spotkania z licznymi atrakcjami dla uczestników na przykładzie zrealizowanych przez Katedrę Zarządzania Turystyką Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego pięciu edycji Ogólnopolskich Konferencji Naukowych. Metodologia niniejszego opracowania zostanie oparta na następujących metodach i technikach badawczych: obserwacja uczestników analizowanych konferencji, analiza dokumentów urzędowych, wywiad niesformalizowany oraz analiza literatury przedmiotu.(fragment tekstu)

The aim of the article is to present the opportunity to organise an interesting conference, abundant in tourist and recreation attractions, based on the previous fi ve editions of Nationwide Scientifi c Conferences, organised by Faculty of Management and Economics of Services, that were dedicated to tourism. Paper consists of introduction, three content-related parts and a conclusion. The fi rst part of the paper describes theoretical aspects of the product of conference tourism. Further considerations are focused on the essence of tourism and recreation in the context of conference tourism. The third part presents the analysis of the case based on the example of the scientifi c conferences mentioned above.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1998.
 2. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2002.
 3. Z. Unger, Turystyka kongresowa, Warszawa 1996.
 4. K. Małachowski, Rola i znaczenie turystyki kongresowej, Zeszyty Naukowe US nr 383, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 4, WNUS, Szczecin 2005, s. 75.
 5. T. Łobożewicz, G. Bieńczyk, Podstawy turystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2001.
 6. A. Kornak, M. Montygierd-Łoyba, Ekonomika turystyki, PWN, Warszawa-Wrocław 1985.
 7. Nowy Incentive w Polsce, A. Świątecki (red.), Wydawnictwo ELEKT Business Service & Travel, Warszawa 2005.
 8. Ekonomiczne podstawy turystyki, A. Panasiuk (red.), Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 9. P. Motyka, Marketing w biurze podróży, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Warszawa 1997.
 10. Marketing. Sposób myślenia i działania, J. Perenc (red.), WNUS, Szczecin 2001.
 11. W. Hunziker, Le Tourism Social, Berne 1951.
 12. K. Przecławski, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków 1997.
 13. B. Meyer, Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, WNUS, Szczecin 2004.
 14. J. Gospodarek, Prawo w turystyce i rekreacji, Difin, Warszawa 2007.
 15. R. Winiarski, Wstęp do teorii rekreacji, Wydawnictwo AWF, Kraków 1989.
 16. K. Zamłyńska, Turystyka i rekreacja a promocja zdrowia rodziny, Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu, Zeszyt 54, Poznań 2005, s. 177-178.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu