BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chodorowski Leszek (Narodowy Bank Polski; Uniwersytet Warszawski, doktorant)
Tytuł
Banki centralne jako wiodące instytucje publiczne w dążeniu do poprawy efektywności funkcjonowania - część I
Central Banks-as the Key Public Institutions Aiming at the Improvement of Effectiveness and Efficiency of their Performanc
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski, 2011, nr 25, s. 105-128, bibliogr. s. 127-128.
Słowa kluczowe
Banki centralne, Efektywność, Sektor publiczny w gospodarce
Central banks, Effectiveness, Public sector in economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł stanowi część I szerszego opracowania dotyczącego efektywności funkcjonowania banków centralnych, w której autor zawarł przegląd teorii ekonomii instytucjonalnej oraz dokonał zdefiniowania szeregu pojęć z tym związanych. Część II zawarta w następnym artykule z tego cyklu dotyczyć będzie przeglądu i porównania pod kątem efektywności najbardziej znanych w praktyce i literaturze struktur organizacyjnych na przykładzie wybranych europejskich banków centralnych. (fragment tekstu)

This article consists of 2 parts and describes the importance of improving the effectiveness and efficiency of central banks' performance. Firstly, central banks are seen as important representatives of public institutions, and their effectiveness and efficiency are shown on the grounds of microeconomics. Secondly, the kinds of organizational structures, which are typical for central banks or which are possible to be used, are analyzed due to the effectiveness and efficiency. In the first part of this 2-part article the author refers to the new institutional economics (NIE), the transaction costs theory, the agency theory and the signaling theory and indicates the connection between these theories and the functioning of central banks. The notions of strategy, organizational structure and business process have been briefly analyzed as well. Next, the definition and assessment criteria of effectiveness and efficiency for central banks are created. This definition highlights the fact that the effectiveness and efficiency of a central bank consists of the way of the organization of its integrity and of all the bank's activities, which assure the achievement of established purposes (such as offered by the bank services) as well as that of a satisfying financial outcome (simultaneously the expenditures are not increased and the services quality is maintained). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barburski Jacek, 2005, Efektywność gospodarowania instytucji finansowych w świetle mikroekonomicznej teorii firm, "Bank i Kredyt" nr 2.
 2. Brouthers Keth D., Brouthers Lance Eliot, Steve Werner, 2003, Research notes and commentaries. Transaction cost-enhanced entry mode choices and firm performance, "Strategic Management Journal" Vol. 24, No 12 (December).
 3. Chodorowski Leszek, 2009, Rola podejścia procesowego w ograniczaniu ryzyka, "Ekonomia" nr 23.
 4. Dyson Robert G., 2000, Strategy, performance and operational research, "Journal of the Operational Research Society" Vol. 51, No. 1.
 5. Gruszecki Tomasz, 2002, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 6. Harris Milton, Raviv Arthur, 2002, Organization Design, "Management Science" Vol. 48, No. 7 January.
 7. Michael Jensen, 2006, Should We Stay or Should We Go? Accountability, Status, Anxiety, and Client Defections, "Administrative Science Quarterly" Vol. 51, No 1, March.
 8. Kaplan Robert S., Norton David P., 2001, Strategiczna Karta Wyników - Balanced Scorecard - Praktyka, Wydawnictwo CIM, Warszawa 2001.
 9. Kochalski Cezary, 2006, Koszty w przedsiębiorstwie zarządzanym przez wartość - ujęcie modelowe, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 10. Mackenzie Kenneth D., 2000, Processes and Their Frameworks, "Management Science" Vol. 46, No. 1 January.
 11. Madhok Anoop, 2002, Reassessing the fundamentals and beyond. Ronald Coase. The Transaction cost and resource-based theories of the firm and the institutional structure of production, "Strategic Management Journal" Vol. 23, No 6, June.
 12. Modzelewski Piotr, 2009, System zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządowej, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 13. Nielsen Daniel L., Tierney Michael J., 2003, Delegation to Internal Organization: Agency theory and World Bank environmental reform, "International Organization" Vol. 57, No 2, Spring.
 14. Opolski Krzysztof, 1998, Strategia jakości w nowoczesnym zarządzaniu bankiem, Instytut Naukowo-Wydawniczy OLYMPUS CEiRB, Warszawa.
 15. Opolski Krzysztof, Modzelewski Piotr, 2004, Zarządzanie jakością w usługach publicznych, CeDeWu, Warszawa.
 16. Pentland Brian T., 1995, Grammatical Models and Industrial Processes, "Organization Science" Vol. 6, No. 5, September-October.
 17. Sikora Danuta, Kulczycki Adrian, 2008, Efektywność oddziału banku detalicznego - jako czynnik przewagi konkurencyjnej, CeDeWu, Warszawa.
 18. Williamson Oliver E., 1998, The New Institutions of Governance, "The American Economic Review" Vol. 88, No 2, May.
 19. Williamson Oliver E., 2000, The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead, "Journal of Economic Literature" Vol. XXXVIII, September.
 20. Zieleniewski Jan, 1979, Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3056
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu