BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tokarz Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej w hotelarstwie. Aspekty teoretyczne
Human Capital as a Competitive Advantage in Hospitality Industry. Theoretical Aspects
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2009, nr 12, s. 355-365, tab.
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy funkcjonowania gospodarki turystycznej
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Przewaga konkurencyjna, Hotelarstwo, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Human capital, Competitive advantage, Hotel industry, Enterprise competitiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jeśli przyjmie się, że konkurencyjność przedsiębiorstwa hotelarskiego to jego zdolność do funkcjonowania w określonej sferze w warunkach gospodarki wolnorynkowej, to wpływają na nią takie czynniki, jak: - innowacyjność, stosowana technika i technologia; - sieć kontaktów (z dostawcami, odbiorcami, kooperantami); - ceny oferowanych usług hotelarskich; - jakość usług hotelarskich; - możliwości finansowe prowadzenia i rozwijania działalności biznesowej oraz możliwości pozyskiwania kapitału z zewnątrz; - otoczenie zewnętrzne bliższe i dalsze (zarówno współpraca z władzami lokalnymi, jak i regulacje o charakterze ogólnokrajowym, np. przepisy podatkowe); - pracownicy. W niniejszym opracowaniu skupiono uwagę na ostatnim z wymienionych czynników oraz współzależności między poziomem realizacji funkcji personalnej a poziomem konkurencyjności firm.(fragment tekstu)

Human capital has a vital effect on the maintaining and improving of competitive advantage on the market for hospitality services. Moreover knowledge and human skills are perceived by many economists as an unique and most important source of competitive advantage in XXI century. It consists of a structured and special to a company human abilities which are scarce and constitute key competences of organization.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
 2. N. Bontis, N.C. Dragonetti, K. Jacobsen, G. Ross, The knowledge toolbox: a review of the tools available to measure and manage intangible resources, "European Management Journal" 1999, vol. 17, s. 391-402.
 3. H. Król, Kapitał ludzki organizacji, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 97.
 4. M. Sidor-Rządkowska, Zarządzanie personelem w małej firmie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 5. Organizacja pracy w hotelarstwie, D. Pląder (red.), Wydawnictwo Krakowskiej Szkoły Hotelarskiej, Kraków 2001.
 6. A. Baron, M. Armstrong, Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.
 7. A. Pocztowski, Narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim kreujące postawy przedsiębiorcze, w: Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, M. Juchnowicz (red.), Poltext, Warszawa 2004, s. 235.
 8. Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, M. Rybak (red.), Poltext, Warszawa 2003.
 9. S. Borkowska, Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 10. A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa 2003.
 11. J. Reiljan, M. Hinrikus, A. Ivanov, Key Issues in Defining ald Analysing the Competitiveness of a Country, University of Tartu, Tartu 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu