BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sztando Andrzej (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Barriers for Local Development Strategic Management Resulting from Personal Qualities of Local Authorities
Bariery zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym wynikające z osobowych cech lokalnych władz
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2013, nr 8 (3), s. 235-248, bibliogr. s. 247-248
Słowa kluczowe
Gmina, Strategia rozwoju, Rozwój lokalny, Zarządzanie strategiczne
District, Development strategy, Local development, Strategic management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono problem barier zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym związanych z cechami osobowymi lokalnych władz. We wstępie autor prezentuje przesłanki ich badania, a także zastosowane przez niego metody. Następnie omawia najważniejsze pojęcia: rozwój lokalny i zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym, oraz wymienia wszystkie zidentyfikowane grupy barier wspomnianego zarządzania. W głównej części opracowania koncentruje się na tych, które wynikają z cech osobowych władz lokalnych. Artykuł jest wynikiem kilkunastoletniej praktyki i badań prowadzonych przez autora w zakresie konceptualizacji i wdrażania strategii rozwoju lokalnego. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the problem of barriers in local development strategic management related to personal qualities of local authorities. In its initial parts the author presents the rationale for their research as well methods he has applied. Then, discusses the key article categories: local development and local development strategic management. Next he lists all identified groups of barriers, referring to such management. In the main part of study, he focuses on these which refer to personal qualities of local authorities. The article results from several years of practice and research conducted by the Author in the domain of local development strategy conceptualization and implementation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biniecki J., Szczupak B. 2004. Strategiczne myślenie o przyszłości gminy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 2. Brol R. 1998. Rozwój lokalny - nowa logika rozwoju gospodarczego. In: Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce. Ed. M. Obrębalski, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław, p. 11-15.
 3. Bryson J.M. 1995. Strategic Planning for Public and Non-profit Organization. Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
 4. Caulfield I., Schultz J. 1989. Planning for change: strategic planning in local government. Longman, London.
 5. Gordon L.G. 1993. Strategic Planning for Local Government. International City/County Management Association (ICMA), Washington.
 6. Gruchman B. 1990. Postęp techniczny a rozwój lokalny w warunkach polskich. In: Rozwój gospodarki lokalnej w teorii i praktyce. Eds. B. Gruchman, J. Tarajkowski. Uniwersytet Warszawski Instytut Gospodarki Przestrzennej, Warszawa, p. 117-126.
 7. Guideline for the Realization of Strategic Development Plans in Medium-sized Cities. 1994. CEMR -Council of European Municipalities and Regions, Oficina de Arquitectura, Lisabon.
 8. Healey P. 1997. Collaborative Planning. Shaping Places in Fragmented Societies. Macmillan Press Ltd., London.
 9. Kłosowski W., Warda S. 2001. Wyspy szans. Jak budować strategię rozwoju lokalnego. W&K Biblioteka Rozwoju Lokalnego, Warszawa.
 10. Kot J. 2003. Zarządzanie rozwojem gmin a praktyka planowania strategicznego. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 11. Nowińska E. 1997. Strategia rozwoju gmin na przykładzie gmin przygranicznych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 12. Noworól A. 2007. Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 13. Pietrzyk I. 1997. Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego. In: Związki polityki gospodarczej z polityką regionalną. Ed. R. Broszkiewicz. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław, p. 87- 97.
 14. Pytlak M. 2011. Planowanie rozwoju społeczno-gospodarczego gminy - krytyczna analiza strategii rozwoju wybranych gmin zachodniego pasma aglomeracji warszawskiej. Rocznik Żyrardowski,ix: 339-376.
 15. Scholer G., Walther C. 2003. A Practical Guidebook on Strategic Management for Municipal Administration. A Knowledge Product of Cities of Change. The World Bank, Bartelsmann Foundation.
 16. Sztando A. 2008. Typowe problemy planowania strategicznego w polskich samorządach. in: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego - rozwój, innowacyjność, infrastruktura. Ed. M. Dylewski. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, p. 193-202.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu