BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlicz Adam (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Cooperation Between Tourism Industry and Public Authorities in Dissemination of Tourism Information the Case of West Pomerania Province in Poland
Współpraca publiczno-prywatna w zakresie świadczenia informacji turystycznej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Scientific Journal. Service Management, 2010, vol. 6, s. 141-151, rys.
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Informacja turystyczna, Rynek turystyczny
Public-Private Partnerships (PPP), Tourist information, Tourism market
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Redukcja asymetrii informacji na rynku turystycznym może się przyczynić do bardziej efektywnego procesu wymiany, którego beneficjentami będą zarówno potencjalni turyści, jak i branża turystyczna. Budowa i utrzymanie centrów informacji turystycznej w literaturze uznawane jest za zadanie administracji publicznej. W artykule przedstawione zostały argumenty przemawiające zarówno za, jak i przeciw publicznemu finansowaniu informacji turystycznej. Rozważania teoretyczne opatrzone zostały wynikami badań empirycznych przeprowadzonych w roku 2009 w województwie zachodniopomorskim.(abstrakt autora)

Reducing the cost of obtaining information in the market and therefore asymmetry of information may lead to the more efficient outcome of market transactions, where both demand and supply side are better off. This is also true for tourism market where appropriate delivery of tourist information service can furthermore influence tourists' length of stay, spending and tourists' behaviour. Since its delivery may have an impact on the whole tourism economy, it is often considered as a public good and public authorities are expect to finance and maintain tourist information service. Still, some cooperation in frames of information exchange is usually performed. The purpose of this study is to evaluate public private cooperation level in dissemination of tourism information in West Pomerania Province in Poland(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. W. Freyer, Tourismus, Einführung in die Fremdenverkehrsökonomie, Oldenburger Verlag, München 1991
 2. J. Page, C. Hall, Managing Urban Tourism, Prentice Hall, London 2002
 3. J. Mundt, Einführung in den Tourismus, Oldenburger Verlag, München 2001
 4. R. Bochert, Expansive Strategien im touristischen Incoming, in: Internationales Tourismus-Managment, Herausforderungen, Strategien, Instrumente, ed. W. Pompl, M. Lieb, VerlagVahlen, München 2003, p. 242
 5. M. Parkin, Microeconomics, 8th edition, Pearson 2009
 6. S. Wanhill, Government assistance for Tourism SMEs, From Theory to Practice, in: Small Firm in Tourism, International Perspectives, ed. R. Thomas, Elsevier 2004, p. 53
 7. D. Weaver, Sustainable tourism, Elsevier 2006
 8. R. Coase, The Problem of Social Cost, "Journal of Law and Economics" 1960, No. 3, pp. 1-23
 9. C. O'Fallon, Government Involvement in New Zealand Tourism: A Public Choice Perspective, "GeoJournal" 1993, Vol. 29, pp. 271-280
 10. R. Turner, Market Failures and the Rationale for National Parks, "Journal of Economic Education" 2002, Vol. 33, No. 4, pp. 347-356
 11. S. Horner, J. Swarbrooke, International Cases in Tourism Management, Elsevier 2005
 12. R. March, I. Wilkinson, Conceptual tools for evaluating tourism partnerships, "Tourism Management" 2009, No. 30, pp. 455-462
 13. B. Šavriņa, D. Grundey, K. Bērziņa, Cooperation - The Form of Sustainable Tourism Industry in Latvia, "Baltic Journal of Sustaiability" 2008, No. 14 (2)
 14. A. Pawlicz, Destination Promotion as an Example of Cooperation Between Private and Public Sector. Medium Baltic Cities Case, "Scientific Journal Service Management" 2007, Vol. 1, pp. 257-266
 15. A. Pawlicz, Promotion of Cultural City Destinations as an Externality, Solutions in Selected Baltic Cities, in: International Tourism Conference 2008, "Cultural and Event Tourism: Issues & Debates", Alanya, Turkey, pp. 762-777
 16. Y. Grangsjö, Destination networking. Co-opetition in periherial surroundings, "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management" 2003, Vol. 33, pp. 427-448
 17. D. Buhalis, E-Tourism, Prentice Hall 2003
 18. T. Karlíková, Tourist information centre as a relevant assistant for regional development in area, 2nd Central European Conference in Regional Science - CERS 2007
 19. P. Tierney, The Influence of State Traveler Information Centers on Tourist Length of Stay and Expenditures, "Journal of Travel Research" 1993, Vol. 31, No. 3, pp. 28-32
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1898-0511
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu