BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziółkowski Romuald (Bialystok Technical University)
Tytuł
Competitiveness Factors of Biebrza National Park
Czynniki konkurencyjności Biebrzańskiego Parku Narodowego
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Scientific Journal. Service Management, 2010, vol. 6, s. 153-162, rys.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność, Turystyka, Region turystyczny
Competitiveness, Tourism, Tourist region
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Konkurencyjność turystyczna regionu jest pojęciem wielowymiarowym, złożonym i wywołującym wiele dyskusji. Wiąże się zarówno z konkurencyjnością firm sektora turystycznego, atrakcyjnością dla turystów, jak i konkurencyjnością otoczenia ekonomicznego oraz społecznego i kulturowego. Stąd też konkurencyjność regionu turystycznego jest traktowana jako swoiste połączenie konkurencji produktów, firm, sektorów i całych regionów - także pod względem ich lokalizacji, walorów naturalnych i dostępności.(abstrakt autora)

The tourism is still perceived as the domain having significant influence on the foreign, social and economic policy and other politician sector. It participates in shaping the balance of payments, stimulates society's job activity, as well as improves region's technical and social infrastructure. The state of tourism and its contribution in social and economic development depends on competitiveness of regions which is understood as the capacity for adjusting or maintaining the market's position and share over the time(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. E. Teichmenn, Wschodnie pogranicze rozszerzonej Unii Europejskiej. Czynniki konkurencyjności, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006
  2. L. Dwyer, P. Forsyth, P. Rao, Destination Price Competitiveness: Exchange Rate Changes versus Domestic Inflation, "Journal of Travel Research" 2002, No. 40, pp. 328-336
  3. L. Dwyer, Ch. Kim, Destination Competitiveness: Determinants and Indicators, "Current Issues in Tourism" 2003, 6 (5), pp. 369-414
  4. J. Grabowski, K. Barteczko, A. Wrzosek, Analiza przewag konkurencyjnych polskich regionów na europejskim rynku turystycznym, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego w Warszawie, Warszawa 2003
  5. M. Byszewska-Dawidek & all., Turystyka polska w 2007 roku. Układ regionalny, Instytut Turystyki, Warszawa 2008
  6. Analiza przewag konkurencyjnych Polski na międzynarodowym rynku turystycznym, ed. J. Grabowski, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2003
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1898-0511
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu