BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Główka Gabriel (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Teoretyczne aspekty bańki cenowej na rynku nieruchomości mieszkaniowych
Theoretical Aspects of Housing Market Speculative Bubble
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 4, s. 7-20, bibliogr. 20 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Bańka spekulacyjna, Rynek nieruchomości, Nieruchomości mieszkaniowe
Economic bubble, Real estate market, Real estate housing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu podjęto próbę określenia czynników, które mają największy wpływ na proces powstawania i narastania baniek cenowych na rynku nieruchomości mieszkaniowych. W pierwszej jego części przedstawiono istotę i cechy charakterystyczne baniek cenowych na rynkach aktywów. Następnie przedmiotem rozważań było zjawisko banki cenowej na specyficznym, ze względu na wysokie koszty transakcyjne oraz dużą heterogeniczność i wielofunkcyjność mieszkań, rynku nieruchomości mieszkaniowych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że bańki cenowe na rynku mieszkaniowym wywołuje wiele powiązanych ze sobą czynników. Impuls do powstania bańki cenowej to często efekt działania czynników fundamentalnych, które wywołują wzrost popytu, co przy ograniczonej w krótkim okresie podaży prowadzi do wzrostu cen. Wówczas z reguły na rynku pojawia się oczekiwanie na dalsze wzrosty cen mieszkań. Następnie, jeśli te oczekiwania zostaną wzmocnione nadmiernie ekspansywną polityką banków w zakresie kredytowania hipotecznego, mamy do czynienia z samonapędzającą się spiralą wzrostu cen, oczekiwań cenowych i popytu, co w rezultacie prowadzi do narastania bańki cenowej na rynku mieszkaniowym. Pojawia się wtedy ryzyko wystąpienia wielu negatywnych konsekwencji, zarówno dla samego rynku nieruchomości mieszkaniowych, sektora finansowego, jak i całej gospodarki. (abstrakt oryginalny)

This paper attempts to specify factors that have a major impact on creation and growth of speculative bubbles. First part describes the nature and characteristics of speculative bubbles on the assets markets. Further on the bubble is analyzed in relation to the housing market, which is considered peculiar due to high transaction costs and diversity of housing properties. The analysis that has been carried out shows that speculative bubbles on housing markets are developed by a number of interconnected factors. An impulse for the bubble creation is often an effect of fundamental factors, which cause growth in demand and as a result a price rise due to the limited short-term supply. Subsequently an anticipation for further price growth can be noticed. Next, if those anticipations are stimulated by an expansive banks policies in the area of mortgages, a vicious circle of price rises, price expectations and demand leads to a further growth of a speculative bubble. Negative consequences linked to this phenomenon can affect not only the real estate market but also the entire economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banerjee A. (1992), A simple model of herd behavior, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 107, No. 3.
 2. Deptuła T., Rynek nieruchomości odrywa się od fundamentów, "Rzeczpospolita - Ekonomia", z dnia 17.10.2013.
 3. Drozdowicz-Bieć M. (2009), Kryzysy finansowe i cykle koniunkturalne, w: Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza, Garczarczyk J. (red.), CeDeWu, Warszawa.
 4. Druś M., To może skończyć się źle, "Puls Biznesu", pb.pl z dnia 02.12.2013.
 5. Garber P. (2000), Famous First Bubbles, MIT Press.
 6. Główka G. (2012), Perspektywa systemu finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, ,,Świat Nieruchomości", nr 80.
 7. Gómez E., Rozo S. (2007), Beyond Bubbles: The role of asset prices in early - warning indicators, "Borradores de Economia", No. 457.
 8. Guttentag J., Hering R. (1984), Credit rationing and financial disorder, "Journal of Finance", Vol. 39.
 9. Hirshleifer J. (1977), The Theory of Speculation under Alternative Regimes of Markets, "The Journal of Finance", No. 4.
 10. Kalicki K., Krześniak A. (2010), Stabilność międzynarodowych rynków aktywów finansowych, w: Stabilność międzynarodowych rynków finansowych, KGŚ-SGH, Warszawa.
 11. Kindleberger C. P. (1999), Szaleństwo, panika, krach. Teoria kryzysów finansowych, WIG PRESS, Warszawa.
 12. Kindleberger C. P., Aliber R. Z. (2005), Manias, Panics, and Crashes. A History of Financial Crises, John Wiley & Sons Inc., Hoboken.
 13. Leamer E. E. (2007), Housing is the Bussines Cycle, NBER Working Paper Series, No. 13428.
 14. Lind H. (2008), Price Bubbles on the Housing Market: Concept, theory and indicators, "Working Paper", No. 58.
 15. Łaszek J. (2008), Bańki cenowe na rynkach mieszkaniowych i wybrane metody ich pomiaru, ,,Finansowanie Nieruchomości", nr 3.
 16. Łaszek J. Augustyniak H., Widłak M. (2010), Cykle na warszawskim rynku nieruchomości mieszkaniowych, ,,Finansowanie Nieruchomości", nr 1.
 17. Malpezzi S., Wachter S. M. (2004), The Role of Speculation in Real Estate Cycles, University of Pennsylvania, May.
 18. Starzeński O. (2011), Analiza rynków finansowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 19. Trojanek R. (2008), Wahania cen na rynku mieszkaniowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 20. Żelazowski K. (2007), Zjawisko bańki cenowej w kontekście zmian na polskim rynku mieszkaniowym, Studia i Materia³y Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Olsztyn.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu