BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cieślicki Maciej (University of Szczecin)
Tytuł
Economic Universities in Poland Without Future
Uniwersytety ekonomiczne w Polsce bez przyszłości
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Scientific Journal. Service Management, 2010, vol.5, s. 11-16
Słowa kluczowe
Edukacja ekonomiczna, Szkolnictwo wyższe, Plagiat
Economic education, Higher education, Plagiarism
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W artykule omówiono problemy, z jakimi boryka się szkolnictwo wyższe w Polsce. Procesy globalizacyjne dotknęły także ten sektor usług, z czego nie wszystkie uczelnie w Polsce zdają sobie sprawę. O potrzebie zmian w szkolnictwie wyższym świadczą duże dysproporcje między oczekiwaniami pracodawców a wiedzą wykładaną na polskich uczelniach. Do tego dochodzą problemy etyczne (zjawiska patologiczne, jak ściąganie na egzaminach przez studentów, kupowanie prac magisterskich, plagiaty prac naukowych wykładowców) oraz systemowe (niedokapitalizowanie polskich uczelni, brak systemów motywacyjnych). W artykule podjęto próbę zdiagnozowania podstawowych bolączek polskiego szkolnictwa wyższego i zaproponowania kierunków zmian.(abstrakt autora)

This article refers to the author's observations for the subject of the higher education in Poland. Changes which are touching our life are forcing also the need for transformations of the system of the higher education. Only thorough changes are able at present to lead that the job market will be supplied with people prepared for challenges of XXI century in Poland(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. K. Śliwińska, Wizja szkoły wyższej. Kierunki rozwoju procesów dydaktycznych na tle postaw i aspiracji młodzieży akademickiej, http://www.fundacja.edu. pl/organizacja/_referaty/21. pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1898-0511
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu