BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marciszewska Barbara (Akademia Morska w Gdyni), Grobelna Aleksandra (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Marketing wewnętrzny hotelu a jego oddziaływanie na otoczenie
Internal Marketing in Hotels and Its Influence on Market Environments
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2009, nr 12, s. 181-192, rys.
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy funkcjonowania gospodarki turystycznej
Słowa kluczowe
Marketing wewnętrzny, Hotelarstwo, Usługi hotelowe, Marketing usług hotelarskich
Internal marketing, Hotel industry, Hotel services, Hotel services marketing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autentyczny dialog, otwarte umysły, zrozumienie i umiejętność rozwiązywania problemów - tak rozumiany marketing wewnętrzny pozwoli menedżerom wyzwolić kreatywny potencjał pracowników i zaangażowanie, które przeniesie się na nowy wymiar relacji z gośćmi. Wdrażanie koncepcji marketingu wewnętrznego pozwala czerpać z potencjału pracy zespołowej, stwarza warunki sprzyjające formułowaniu odważnych i często niekonwencjonalnych rozwiązań, dostarczając gościom nowych doświadczeń, niespotykanych emocji, odmiennych wrażeń, innymi słowy - kreując swoistą tożsamość i unikatowość przedsiębiorstwa hotelowego na globalnym rynku. Tym samym jest to jeden z głównych czynników wzrostu wartości przedsiębiorstwa i jego konkurencyjności. Dlatego też menadżerowie powinni nieustannie dążyć do stworzenia warunków sprzyjających i inspirujących pracowników liniowych do innowacyjności i kreatywności, przy wykorzystaniu instrumentów i działań pomocowych, jakie daje im marketing wewnętrzny.(fragment tekstu)

All the tourist products, especially that innovative, play an important role on the global market determining the direction of changes. The literature emphasizes the role of the global trends for tourism companies behaviour on the market but little attention has been paid on organizations' impact on the global changes. Such an approach does not highlight fully the real circumstances of the global tourism market where every process might result in many innovative changes in companies themselves and in customers' needs, attitudes and behaviour. The aim of the article is to examine a crucial role of the internal marketing in creating innovations of hotel services. Motivation and education system, internal briefing and partnership seem to be very effective mean of improving perceived quality of hotel services which could be seen as a result of creativity of human resources and the effect of implementing the complex instruments of the internal marketing.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu