BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czechowska Karolina (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Nastroje inwestycyjne na rynkach nieruchomości - ujęcie behawioralne
Investor Sentiment in Real Estate Markets - Behavioral Approach
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 4, s. 91-104, rys., tabl., bibliogr. 25 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Rynek nieruchomości, Analiza behawioralna, Decyzje inwestycyjne
Real estate market, Behaviour analysis, Investment decisions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W czasach silnie postępującej globalizacji uczestnicy rynków starają się sprostać nowym wymaganiom kreowanym przez mechanizmy rynkowe i globalną ekonomię. Uczestnicy rynków, w tym także rynku nieruchomości, starają się podejmować racjonalne decyzje. Obok ekonomicznych czynników determinujących decyzje inwestycyjne istnieją również czynniki nieekonomiczne o charakterze behawioralnym, takie jak subiektywna ocena czy nastroje inwestorów. Zachowania uczestników rynku i nastroje inwestorów również determinują decyzje inwestycyjne oraz często wpływają na wybór miejsca alokacji kapitału. Celem opracowania jest wskazanie i analiza nastrojów inwestycyjnych na rynkach nieruchomości w ujęciu behawioralnym. W artykule zastosowano metody studiów literatury i analizy danych oraz treści raportów o zasięgu międzynarodowym. (abstrakt oryginalny)

In times of highly increasing globalization, market participants are trying to meet the new demands created by market mechanism and the global economy. All market participants, including those of the real estate market, are trying to make rational decisions. Beside the economic factors determining investment decisions, there are also non-economic, behavioral factors, such as subjective assessment or investor sentiment. Investor sentiment and behavior also determine investment decisions and often affect the choice of capital allocation. The aim of the study is to identify and analyze investment sentiment in the real estate markets in behavioral approach. In the article there have been used methods of analysis of literature and analysis of data and the contents of the reports of international range. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abhijit V., Banerjee V. (1992), A Simple Model of Herd Behavior, "The Quarterly Journal of Economics" Vol. 107, No. 3.
 2. Becker G. S. (1976), The economic Approach to Human Behavior, Chicago, IL: The University of Chicago Press.
 3. Black F. (1986), Noise, "Journal of Finance", Vol. 41, Issue 3.
 4. Bryx M., Matkowski M. (2001), Inwestycje w nieruchomości, Poltext, Warszawa.
 5. Brzezicka J., Wiśniewski R. (2012), Behawioralne aspekty rynku nieruchomości, "Studia i Materia³y Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", Vol. 20, nr 2.
 6. Cieślak A. (2003), Modyfikacja paradygmatów funkcjonujących w nowoczesnej teorii finansów, Zeszyt 165, NBP, Warszawa.
 7. European real estate assets investment trend indicator, A house divided, How Europe views prospects for real estate investment (2013), Ernst&Young.
 8. European real estate assets investment trend indicator, Building confidence Investor sentiment rises as the real estate market starts to recover from the Eurozone debt crisis (2014), Ernst&Young.
 9. Gallimore P., Gray A., Hansz J. A. (2000), Sentiment in property investment decisions: A behavioral perspective, Sixth Annual Conference, Pacific RIM Real Estate Society, January 23-27, Sydney, Australia.
 10. Global Investor Sentiment (2013), Colliers International.
 11. International Investment Atlas Summary (2013), Cushman & Wakefield, Inc.
 12. Kahneman D., Slovic P., Tversky A. (1982), Judgment under uncertainty: heuristics and biases, Cambridge University Press, New York.
 13. Kahneman D., Tversky A. (1979), Prospect Theory: An Analysis od Decision under Risk, "Econometrica", Vol. XLVII.
 14. Kucharska-Stasiak E. (2006), Nieruchomoœæ w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Makuch M. A. (2012), Decyzje podmiotów gospodarczych w ujęciu ekonomii behawioralnej, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania" nr 27, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 16. Mises L. (1949), Human Action. A Treatise on Economics, ed. Bettina Bien Graves (4th revised edition) Irvington-on-Hudson: Foundation for Economic Education, 1996, New York.
 17. Mullainathan S., Thaler R. H. (2000), Behavioral Economics, 50 MIT and NBER, University od Chicago.
 18. Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych (2010), Dach Z. (red.), PTE, Kraków.
 19. Polowczyk J. (2010), Elementy ekonomii behawioralnej w dziełach Adama Smitha, "Ekonomista" nr 4, PAN, PTE, Wydawnictwo Key Text, Komitet Nauk Ekonomicznych.
 20. Posner R. A. (1997), Rational Choice, Behavioral Economics, and the Law, 50 Stanford Law Review 1551.
 21. Simon H. (1955), A behavioral model of rational choice, "Quarterly Journal of Economics", No. 69.
 22. Tyszka T. (2004), Psychologia ekonomiczna, GWP, Gdańsk.
 23. Wärneryd K. E. (1988), Economic psychology as a field of study, w: Raaij W. F., Veldhoven G., Wärneryd K. E. (red.), Handbook of Economic Psychology, Dordecht: Kluwer Academic Publishers.
 24. Wiśniewski R. (2007), Wielowymiarowe prognozowanie wartości nieruchomości, Rozprawy i monografie, Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
 25. Żelazowski K. (2008), Zjawisko baniek cenowych na rynkach nieruchomości, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", Vol. 16, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu