BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziworska Krystyna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Czy ekonomiści zawiedli społeczeństwa gospodarujące?
Have Economists Failed Society?
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 4, s. 105-119, bibliogr. 22 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Odpowiedzialność, Społeczeństwo, Rozwój społeczno-gospodarczy
Responsibility, Society, Social economic development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł jest autorską refleksją nad problemem roli i odpowiedzialności ekonomistów w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego ocenianej przez pryzmat ostatnich doświadczeń, zwłaszcza związanych z międzynarodowym kryzysem finansowym i gospodarczym zapoczątkowanym w roku 2008. W poszukiwaniu nowych rozwiązań racjonalizujących rzeczywistość gospodarczą nawiązano do podstaw filozofii chrześcijańskiej sformułowanej przez J. Tischnera. Ostatecznie przyjęto, iż działania w sferze gospodarczej, wykorzystujące reguły gospodarki rynkowej, powinny być społecznie odpowiedzialne, powinny służyć dobru społecznemu. (abstrakt oryginalny)

This article presents the author's reflection on the problem of the role and responsibilities of economists in the process of socio-economic development. The role is assessed through the prism of past experiences, especially those related to the international financial and the economic crisis which started in 2008. In the search for new solutions to rationalize the economic reality, the author draws from the basics of Christian philosophy formulated by J. Tischner. Finally, it is assumed that economic activities, using the rules of the market economy, should be socially responsible and should serve the society. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Belka M. (2013), Dlaczego tylko odkrywać? Lekcje z obecnego kryzysu dla ekonomii i polityki gospodarczej, w: Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych, Materiały sesji plenarnej IX Kongresu Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
 2. Benedykt XVI, Encyklika Caritas in Veritate, www.info.wiara.pl, dostęp dnia 05.09.2012.
 3. Co Goldman Sachs sprzedawał belgijskim sierotom i wdowom, blogi.ifin24.pl, za: T. Tyszka (2010), Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 4. Frydman R. (2013), Czy zawiódł kapitalizm?, Pięć lat po rozpoczęciu kryzysu finansowego. European Financial Congress, Sopot, materiał niepublikowany.
 5. Hausner J., Globalny kryzys: potrzeba nowej polityki gospodarczej, w: Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych, Materiały sesji plenarnej IX Kongresu Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
 6. Havel V. (2012), Czy świat nas przerasta?, "Gazeta Wyborcza", 15-16.12.2012.
 7. Keynes J. M. (1946), First Annual Report of the Arts Council.
 8. Keynes J. M. (2003), Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Kołodko G. W. (2013), Nowy Pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości, w: Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych, Materiały sesji plenarnej IX Kongresu Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
 10. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn zm.
 11. Mazowiecki T. (2012), Rok 1989 i lata następne. Teksty wybrane i nowe, Warszawa 2012.
 12. Mączyńska E., Fiedor B. (2013), Wprowadzenie, w: Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych, Materiały z Sesji Plenarnej IX Kongresu Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
 13. Pysz P. (2008), Społeczna gospodarka rynkowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Sandel M. za K. Michalskim (2012), Tutaj rządzi Pan Rynek, "Gazeta Wyborcza", 15-16 grudnia 2012.
 15. Sedlacek T. (2012), Ekonomia dobra i zła, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
 16. Streit M. (2005), Teorie der Wirtschaftpolitik, Luciu&Luciu, Stuttgart.
 17. Tischner J. (1993), Nieszczęsny dar wolności. Wydawnictwo Znak, Kraków.
 18. Tischner J. (1997), W krainie schorowanej wyobraźni. Wydawnictwo Znak, Kraków.
 19. Tischner J. (1999), Ksiądz na manowcach, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 20. Tischner J. (2000), Jak żyć, TUM, Wrocław.
 21. Von Jung A., Hornig F. (2005), Markt hat kein Herz, "Spiegel Special" nr 7.
 22. Witkowska I. (2012), Ocena efektywności inwestycji w kapita³ ludzki, Praca magisterska na Wydziale Zarz¹dzania UG, Sopot.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu