BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Foltyn-Zarychta Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Możliwości zastosowania etycznej zasady wzajemności w ocenie międzypokoleniowych projektów inwestycyjnych
On the Possibility of Applying Reciprocity Ethics in Intergenerational Investment Decision Making
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 4, s. 121-134, bibliogr. 12 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Inwestycje międzypokoleniowe, Decyzje inwestycyjne, Etyka, Pokolenia
Intergenerational investment, Investment decisions, Ethics, Generation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja możliwości rozszerzenia kryterium decyzyjnego w ocenie inwestycji międzypokoleniowych o aspekty etyczne w oparciu o założenia etycznej zasady wzajemności. Na podstawie krytycznej analizy literatury przedmiotu dokonano analizy możliwości przełożenia wewnątrzgeneracyjnych motywów, na których opiera się zasada wzajemności na perspektywę międzypokoleniową, a następnie za pomocą metod indukcji, analizy i syntezy podjęto próbę dostosowania modelu schodzącego w etyce wzajemności do potrzeb oceny inwestycji międzypokoleniowych. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper is to identify the possibility of extending the decision criterion in assessing intergenerational investments by ethical aspects based on ethical principle of reciprocity. A critical analysis of the literature serves as a basis for analysing the possibilities of transforming intragenerational motives of reciprocity to the intragenerational perspective. Next, with the help of methods of induction, analysis and synthesis the paper attempts to adapt the descending model of reciprocity for the purpose of assessing intergenerational investment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Encyklopedia PWN (2010), http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3924720/komunitaryzm.html, dostęp dnia 12.03.2014.
 2. Gosseries A. (2009), Three Models of Intergenerational Reciprocity, w: Intergenerational Justice, Gosseries A., Meyer L. (red.), Oxford Univeristy Press, Oxford.
 3. Gosseries A., Meyer L. (2009), Intergenerational Justice and Its Challenges, w: Intergenerational Justice, Gosseries A., Meyer L. (red.), Oxford Univeristy Press, Oxford.
 4. Hediger W. (2000), Sustainable development and social welfare, "Ecological Economics", No. 32.
 5. Intergenerational Justice (2009), Gosseries A., Meyer L. (red.), Oxford Univeristy Press, Oxford.
 6. Kolm S. Ch. (2006), Introduction to the Economics of Altruism, Giving, and Reciprocity, w: Handbook of the Economics of Giving, Altruism and Reciprocity, Kolm S. Ch., Ythier J.M. (red.), Elsevier.
 7. Kolm S. Ch. (2006), Reciprocity: Its scope, rationales and consequences, w: Handbook of the Economics of Giving, Altruism and Reciprocity, Kolm S. Ch., Ythier J.M. (red.), Elsevier.
 8. Parfit, D. (1982), Future Generations: Further Problems, "Philosophy & Public Affairs", No. 11.
 9. Rawls J. (2009), A Theory of Justice, w: Contemporary Moral Problems, White J. E. (red.), Thomson Wadsworth.
 10. Smith A. (1790), The Theory of Moral Sentiments, Sixth Edition, Msxa Li-bri, Sao Paulo.
 11. Vallentyne P. (2003), Justice in General: An Introduction, w: Equality and Justice: Justice in General, Vallentyne P. (red.), Routledge, http://kline-chair.missouri.edu/docs/vol_1_justice_in_general.pdf, dostęp dnia 12.03.2014.
 12. Zerbe R.O., Bellas A.S. (2006), A Primer for Benefit-Cost Analysis, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu