BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jagielski Maciej (Uniwersytet Warszawski), Kutner Ryszard (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Modelowanie zamożności polskich gospodarstw domowych metodami statystycznymi
Wealth Modeling of Polish Households Using Statistical Methods
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski, 2011, nr 25, s. 154-162, rys. bibliogr. s. 161-162
Słowa kluczowe
Zamożność społeczeństwa, Budżet gospodarstwa domowego, Fizyka, Ekonomia, Analiza statystyczna
Society affluence, Budgets of households, Physics, Economics, Statistical analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Żyjemy w czasach, w których do opisu złożoności otaczającego nas świata nie wystarczy już posługiwanie się metodologiami, jakie oferują poszczególne dyscypliny naukowe. Coraz częściej konieczne jest połączenie metod stosowanych do tej pory w zupełnie różnych, czasem nawet bardzo odległych od siebie dziedzinach nauki. Jedną z takich dyscyplin jest ekonofizyka, która przy użyciu metod i modeli stosowanych w fizyce opisuje wybrane procesy ekonomiczne, a także wzbogaca metodologię ekonomii. Takie interdyscyplinarne podejście prowadzi do głębszego zrozumienia istoty tych procesów. Na przykład interdyscyplinarne spojrzenie na problemy dzisiejszych gospodarek rynkowych daje interesujące rezultaty w przypadku analizy dochodów ludności w Polsce. Temat ten został omówiony w niniejszej pracy. Przedstawiono tutaj analizę empirycznych skumulowanych rozkładów rocznych dochodów gospodarstw domowych w Polsce, przykładowo, w latach 2000 i 2006. Rozkłady te porównano z przewidywaniami praw Pareto, Prawa Efektów Proporcjonalnych, uogólnionego modelu Lotka-Volterra oraz modeli zderzeń. (fragment tekstu)

The aim of this work is to analyze the empirical cumulative layouts of annual household income in Poland between 2000 and 2006. Data were collected from the Central Statistical Office. The layouts were compared with predictions of Pareto rights, Law of Proportionate Effect, generalized Lotka-Volterra model and models of collisions. It turned out that middle class and wealthy Polish households are described very well by the cumulative distributions of Pareto, which differ by the value of the Pareto exponent. On the other hand the income of poor households is described by a cumulative log-normal distribution. To describe the poor andmiddle class households the generalized Lotka-Volterra model can be used, which provides the theoretical interpretation of the level of individual households. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armatte M., 1995, Robert Gibrat la loi de l'effet proportionnel, "Mathématiques et sciences humaines" nr 129.
 2. Bhattacharyya P., Chatterjee A., Chakrabarti B.K., 2005, A common mode of origin of power laws in models of market and earthquake, "Physica A" nr 381.
 3. Bouchard J.-P., Potters M., 2001,Theory of financial risks: from statistical physics torisk management, Cambridge University Press, Cambridge.
 4. Chatterjee A., Chakrabarti B.K., 2007,Kinetic exchange models for income and wealth distributions, "The European Physical Journal B" nr 60.
 5. Główny Urząd Statystyczny, 2009, http://www.stat.gov.pl/.
 6. Jagielski M., 2009, Badanie zamożności gospodarstw domowych w Polsce metodami egzotycznej i tradycyjnej fizyki statystycznej, praca magisterska dostępna w bibliotece IFD Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 7. Jagielski M., Kutner R., 2010, Study of households' income in Poland by using the statistical physics approach, "Acta Physica Polonica A" t. 117, z. 4.
 8. Mandelbrot B., 1960, New Methods in Statistical Economics, "The Journal of Political Economy" nr 71.
 9. Okuyama K., Takayasu M., Takayasu H., 1999, Zipf's law in income distribution of companies, "Physica A" nr 269.
 10. Rankingi Wprost, 2009, http://100najbogatszych.wprost.pl/.
 11. Richmond P., Hutzler S., Coelho R., Repetowicz P., 2006, A Review of Empirical Studies and Models of Income Distributions, w: Chakrabarti B.K., Chakraborti A., Chatterjee A., Society in Econophysics and Sociophysics: Trends and Perspectives,WILEY-VCH, Weinheim.
 12. Richmond P., Solomon S., 2001, Power laws are disguised Boltzmann laws, "International Journal of Modern Physics C" nr 12.
 13. Solomon S., Richmond P., 2002, Stable power laws in variable economies; Lotka-Volterra implies Pareto-Zipf, "The European Physical Journal B" nr 27.
 14. Yamamoto K., Miyazima S., Yamamoto H., Ohtsuki T., Fujihara A., 2006,The power-law exponent and the competition rule of the high income model, w: Takayasu H., Practical Fruits of Econophysics: Proceedings of the Third Nikkei Econophysics Symposium, Springer, Tokyo
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3056
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu