BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wierzbiński Bogdan (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Znaczenie informacji marketingowej w kontekście budowy relacji i podniesienia konkurencyjności kanału marketingowego
Importance of Marketing Information in the Context of Establishing Relations and Increasing Competitiveness of a Marketing Channel
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 137-145, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Słowa kluczowe
Informacja marketingowa, Kanały informacyjne
Marketing information, Communication channels
Uwagi
summ.
Abstrakt
Informacja w XXI w. jest bardzo istotnym czynnikiem budowania przewagi konkurencyjnej, szczególnie w kontekście postępującego procesu globalizacji oraz dynamicznie zmieniających się warunków gospodarowania na rynku lokalnym. Przedsiębiorstwa, które realizują swoje cele gospodarcze nie posiadając sprawnie działającego systemu pozyskiwania i przetwarzania informacji, nie mogą skutecznie prowadzić walki konkurencyjnej z uwagi na uwarunkowania egzogeniczne i endogeniczne. Rezultatem tego jest brak możliwości podjęcia właściwej reakcji na zbliżające się zmiany, wynikające z działania w warunkach niedostatecznej informacji. (fragment tekstu)

Fast changes in the business environment have their reflex in the context of achieving economic goals. Organizing the right communication system between businesses within the marketing channel is of a special importance, taking into consideration all socio-economic changes. Marketing communication system and it's right information is one of the most important tools of increasing competitiveness of enterprises, giving the opportunity of decreasing risk on the market. Properly working marketing channel depends on fast dissemination of information within the built system. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badania rynkowe i marketingowe, red. J. Kramer. PWE, Warszawa 1994.
 2. Brassington F., Pettitt S., Principles of Marketing, Prentice Hall, Second Edition 2000.
 3. Burk Wood M., Plan marketingowy. PWE, Warszawa 2006.
 4. Byramjee F., Bhagat P., Klein A., The moderating role of relationship quality in determining total value orientation, Global Journal of Business Research (GJBR); 2010.
 5. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2002.
 6. Gomółka Z., Cybernetyka w zarządzaniu, modelowanie cybernetyczne, sterowanie systemami, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 7. Heracleous L., Better than the Rest: making Europe the Leader in the Next Wave of Innovation and Performance, Long Range Planning, February 1998, [w:] System informacji strategicznej - wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki, H. Romanowska, Difin, Warszawa 2001.
 8. Komunikowanie się w marketingu, red. H. Mruk, PWE, Warszawa.
 9. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
 10. Kourdi J., Business strategy: a guide to effective decision making, Bloomberg Press 2003.
 11. Mesjasz L., Mesjasz C., Strategie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym w warunkach globalizacji, Zeszyty Naukowe nr 639 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2004.
 12. Stern L.W., El-Ansary A.I., Coughlan A.T., Kanały marketingowe. PWN, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu