BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartos Karolina (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wizualizacja danych jako medium komunikacji gospodarczej w dobie społeczeństwa informacyjnego
Data Visualization as a Medium of Economic Communication in the Age of the Information Society
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 159-168, tab., rys., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Słowa kluczowe
Komunikowanie marketingowe, Gospodarka
Marketing communication, Economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wzrastająca rola informacji oraz dynamiczny rozwój technik i technologii informacyjnych wpłynęły na powstanie społeczeństwa informacyjnego, w którym komunikacja silnie wspomagana jest przez narzędzia informatyczne. Ciągle udoskonalane programy komputerowe i aplikacje umożliwiające tworzenie obrazów graficznych przyczyniły się do wzrostu zainteresowania graficzną formą prezentacji danych. Jednak coraz łatwiejszy dostęp do tego rodzaju oprogramowania nie warunkuje tworzenia wizualizacji danych, będącej skutecznym środkiem komunikacji. Niezbędna jest tutaj znajomość głównych czynników wpływających na prawidłowy odbiór i interpretację zakodowanej w formie graficznej informacji. (fragment tekstu)

The aim of the following article is to present data visualization as an effective medium of communication. The paper includes a description of factors which are important in making graphic data presentation. What is more, the author describes use of data visualization in practice as a way of communication with employees on the example of one of the Polish enterprises. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dudycz H.: Wizualizacja danych jako narzędzie wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.
  2. Filipiak M.: Homo Communicans - wprowadzenie do teorii masowego komunikowania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003.
  3. Golka M.: Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne; Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  4. Żurek E.: Sztuka prezentacji, czyli jak przemawiać obrazem, Poltext, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu