BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbańczyk Edward (Uniwersytet Szczeciński), Kubik Marek (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zasady konstrukcji planu przepływów pieniężnych w zarządzaniu nieruchomościami
Principles of Cash Flow Planning in Real Estate Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 127-133
Tytuł własny numeru
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Zarządzanie nieruchomościami, Przepływy pieniężne, Zarządzanie gotówką, Czynsz najmu
Real estate management, Cash flows, Cash management, Rental fee
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zarządzający nieruchomością na podstawie umowy zarządzania zawartej z właścicielem nieruchomości przedstawia mu w określonych terminach odpowiednie sprawozdania finansowe z osiągniętych wyników. Właściciel nieruchomości będzie porównywał planowane i realizowane wpływy i wydatki oraz wielkość ich odchyleń. To właściciel nieruchomości określa, jak często ma zarządca składać mu sprawozdania finansowe i jaka ma być ich forma, jednakże zawsze muszą one dać odpowiedź na pytania: czy obecnie nieruchomość jest w stanie zapewnić samofinansowanie i czy obecna struktura wpływów i wydatków z nieruchomości jest optymalna w perspektywie krótko- i długoterminowej. Dokonując analizy ekonomicznej nieruchomości, zarządca natrafi a na pewien dualizm w dokumentowaniu i sprawozdawczości z działalności ekonomiczno-finansowej zarządzania nieruchomością. Z jednej strony wyniki działalności podawane są zgodnie z wymogami rachunkowości, operującej pojęciami przychodu, kosztu uzyskanego przychodu, zysku operacyjnego, zysku brutto i zysku netto, z drugiej zaś strony przyjęło się, że podsumowanie analizy, prognozy i ocena efektywności odbywa się na wynikach nieruchomości przed podatkiem dochodowym właściciela, gdyż jest to forma najbardziej przejrzysta z jego punktu widzenia. Dlatego też w planowaniu i zarządzaniu finansowym nieruchomości wyrażonym poprzez plan zarządzania stosuje się ujęcie gotówkowe. (fragment tekstu)

Cash flow plan is a convenient tool that allows the owner of the real estate and it's manager not only to facilitate administration of short term cash flow but also a long term utilization of any cash surplus. Content and construction of the plan allows for a proper control of liabilities and receivables and reduces the financial risk associated with the business activity related to the real estate. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. W. J. Brzeski, Vademecum zarządcy nieruchomości, praca zbiorowa, Krakowski Instytut Nieruchomości, Kraków, 2003
  2. Wycena nieruchomości, Wydanie Polskie (The Appraisal of Real Estate) Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2000
  3. A. Nalepka, Zarządzanie nieruchomościami. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2006
  4. L. Henclewska, J.K. Pięta, W. Marchwicka, L. Libera, Plany zarządzania nieruchomością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004
  5. W.B. Bruggeman, L.D. Stone, Real estate fi nance, Richard Irwin Inc., Illinois 1981
  6. E.Kucharska-Stasiak, Inwestowanie w nieruchomości, Instytut Nieruchomości Valor, Łódź 1999
  7. A. Sobczak, Plany zarządzania nieruchomościami, Poltex, Warszawa 2000, s. 28.
  8. R. Matkowski, Analiza ekonomiczno-finansowa, w: Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, M. Bryx (red.), Poltext, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu