BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarzecki Dariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wartość godziwa a godziwa wartość rynkowa jako standardy wartości w wycenie małych firm
Fair Market Value Versus Fair Value as Standards of Value in Valuing Small Firms
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 135-157, tab.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Standardy wartości, Wartość rynkowa, Wartość godziwa, Wycena przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Standards of value, Market value, Fair value, Enterprise valuation, Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wycena przedsiębiorstw w Polsce zaczęła się na dobre wraz ze zmianą systemu społeczno-politycznego w 1990 roku i wprowadzeniem reguł gospodarki rynkowej. Rozpoczęta wówczas prywatyzacja zakładała sprzedaż lub wydzierżawienie prywatnym inwestorom występujących we wszystkich dziedzinach przedsiębiorstw państwowych. Transakcje prywatyzacyjne były poprzedzone wyceną tych podmiotów w celu ustalenia ceny sprzedaży. Po przejściu kilku fal prywatyzacji wycena przedsiębiorstw zaczęła odgrywać coraz większą rolę w odniesieniu do podmiotów prywatnych. Chodzi o transakcje kupna i sprzedaży firm oraz określonych pakietów ich akcji (udziałów), podnoszenie kapitału, fuzje i przejęcia, podziały firm i inne sytuacje, w których wycena jest wskazana, a niekiedy prawnie wymagana. (fragment tekstu)

A standard of value is a definition of the type of value being sought. The standard of value usually reflects an assumption as to who will be the seller or who will be the buyer in the hypothetical or actual transactions regarding the subject assets, properties, or business interests. The standard of value addresses the question: "value to whom?" In the developed countries, the most widely recognised and accepted standards of value are: 1) fair market value, 2) fair value, 3) investment value, and 4) intrinsic (fundamental) value. The standard of value, either directly or as interpreted in case law, often addresses what valuation methods are appropriate and what factors should be considered. The paper defines and compares fair market value and fair value as two key standards of value applied in business valuations. In many cases users of business valuations may not realize that fair market value and fair value are very different. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. U. Malinowska, Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Difin, Warszawa 2001
 2. B. Nogalski, H. Zalewski, Kapitały i wartość w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, WSAiB w Gdyni, Gdynia 1998
 3. E. Mączyńska, Metody wyceny wartości przedsiębiorstw i składników ich majątku, Międzynarodowa Szkoła Menadżerów, Warszawa 1994
 4. Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, R. Borowiecki (red.), TWIGGER, Warszawa 1995.
 5. http://www.paba.org.pl/company.html.
 6. J.E. Fishman, S.P. Pratt, J.C. Griffi th, D.K. Wilson, S.L. Meltzer, R.W. Hampton, Guide to Business Valuations. vol. 1, second ed., Practitioners Publishing Company, Fort Worth 1992
 7. B. Nogalski, H. Zalewski, Kapitały i wartość w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, WSAiB w Gdyni, Gdynia 1998
 8. M. Groszek, S. Jasiewicz, Wycena przedsiębiorstw, TNOiK, Warszawa 1991
 9. A. Jaki, Wycena przedsiębiorstwa. Pomiar i ocena wartości, Zakamycze, Kraków 2000, s. 23-67
 10. Wycena przedsiębiorstw. Metody - procedury - przykłady, R. Borowiecki (red.), wyd. II, Wydawnictwo AE w Krakowie, TNOiK, Warszawa-Kraków 1993
 11. U. Malinowska, Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Difin, Warszawa 2001
 12. R. Borowiecki, A. Jaki, J. Kaczmarek, Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 13. R.C. Miles, Basic Business Appraisal, John Wiley & Sons, New York 1984
 14. Internal Revenue Service (IRS Revenue Ruling 59-60, sekcja 2.02.)
 15. T.S. Leung, Understanding Fair Market Value, "Business Valuation News", vol. 1, no. 4, December 1982
 16. J.E. Fishman, B. O'Rourke, Whose Fair Market Value Is It Anyway? Valuation, vol. 41, no. 1, June 1997
 17. A.A. Joyce: Valuation of Nonpublic Companies. In: Accountants' Handbook. Vol. 2. Ed. by L.J. Seidler, D.R. Carmichael. Sixth Edit. A Ronald Press Publication, John Wiley & Sons, New York 1981
 18. I.L. Blackman, Valuing Your Privately Held Business. The Art & Science of Establishing Your Company's Worth, Irwin, Burr Ridge 1995
 19. F. Clarke: The Tangled Web of Price Variation Accounting. Garland Publishing, New York 1982
 20. J. Daniels, Fair Market Value versus Fair Value. Does One Word Make a Difference?, http://maxsell.net/fair-market-value-versus-fair-value-does-one-word-make-a-difference-guest-post-justin-daniels/.
 21. S.P. Pratt, R.F. Reilly, R.P. Schweihs, Valuing a Business. The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies, Irwin Professional Publishing, Chicago 1996, s. 25-28.
 22. Kohlers Dictionary for Accountants. Ed. W.W. Cooper, I. Yuji. Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1983
 23. Z.Ch. Mercer, Valuing Financial Institutions. Business One Irwin, Homewood 1992
 24. W. Maj, Godziwe wyceny, CFO Magazyn finansistów, http://cfo.cxo.pl/artykuly/50630/Godziwe.wyceny.html.
 25. http://www.mf.gov.pl/_fi les_/rachunkowosc/akty_prawne/ustawa_o_rachunkowosci.pdf.
 26. A. Podszywałow, Wycena wartości niematerialnych i prawnych. Wycena praw, http://www.wycenapraw.pl/pl/publikacje-mainmenu-38/41-wartopodziwa.
 27. Z.Ch. Mercer, Valuing Financial Institutions, Business One Irwin, Homewood 1992
 28. Z.Ch. Mercer, Fair Market Value vs. The Real World, "Business Valuation Review", vol. 18, no. 1, March 1999
 29. The Appraisal of Real Estate. Appraisal Institute, Chicago 1992
 30. S.P. Pratt, R.F. Reilly, R.P. Schweihs, Valuing Small Businesses & Professional Practices. Irwin Library of Investment and Finance, McGraw-Hill, New York 1998
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu