BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarek Bogusław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Potencjał przedsiębiorstwa i jego komponenty w e-biznesie
Enterprise's Potential and its Components in E-Business
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 193-204
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Słowa kluczowe
Potencjał przedsiębiorstwa, Biznes elektroniczny
Potential of enterprise, e-business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Każde przedsiębiorstwo, jeśli chce działać i rozwijać się w zmiennym otoczeniu, musi wykształcić w sobie pewne cechy i sposoby działania odpowiednie do wymagań i kierunków zmian w tym otoczeniu. Musi tak kształtować swój potencjał, aby stale zwiększać możliwości skutecznego rozwiązywania problemów i poprawiać swoje położenie względem rynku i konkurencji. Przedsiębiorstwo znając swoje otoczenie i kierunki oraz intensywność zachodzących zmian, może własną zmienność przystosować do zmienności otoczenia. Musi się więc ono stale odnawiać i doskonalić, "dostosowując potencjalne możliwości do zmieniającego się otoczenia"1. Potencjał przedsiębiorstwa to zasób jego możliwości, mocy wytwórczych, zdolności do działania (w zakresie wytwarzania, badań i rozwoju, marketingu itp.) tkwiący w jego zasobach i umożliwiający osiągnięcie zamierzonego celu poprzez określone działania, w odpowiedzi na wyzwania rozwojowe. Przedsiębiorstwo może ten potencjał ujawnić, rozwinąć oraz korzystnie dla siebie zastosować tylko w odpowiednich warunkach, których ono samo nie tworzy (wpływ przedsiębiorstwa na otoczenie ma często charakter wręcz marginalny), a które mogą być dla niego zarówno przyczyną głębokich zaburzeń, jak i źródłem korzystnych okazji. (fragment tekstu)

The article points at the most important in Author's opinion components of contemporary enterprise's potential. The main of those components are the following: - material and immaterial resources, - relationships with customers, - products quality, - innovations, - human resources, - logistics, - management system. This paper also analysis an effect of those components on contemporary enterprise's functioning in the market. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Wawrzyniak, Odnawianie przedsiębiorstwa, Warszawa 1999, s.  9.
 2. J. Penc, Role i umiejętności menedżerskie, Warszawa 2005, s.  287.
 3. G. Johnson, K. Scholes, Exploring Corporate Strategy, London 1999, s. 192 i 458- 460.
 4. J. Jeżak, Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Łódź 1990, s. 141.
 5. G. de Saint Marie, Kierowanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Warszawa 1993, s. 57.
 6. G. Hamel, C.K. Prahalad, Przewaga konkurencyjna jutra, Warszawa 1999, s. 165-167.
 7. M. Bratnicki, Transformacja przedsiębiorstwa, Katowice 1998, s. 141
 8. J. Kay, Podstawy sukcesu firmy, Warszawa 1996, s. 29, 99- 102.
 9. A. Pomykalski, Innowacje, Łódź 1997, s. 203.
 10. P.F. Drucker, Praktyka zarządzania, Kraków 1994, s. 203.
 11. Ph. Kotler, Marketing, Warszawa 1994, s. 6.
 12. R. McKenna, Marketing is Everything, "Harvard Business Review" 1991, s. 69.
 13. A. Sosnowska, S. Łobejko, A. Kłopotek, Zarządzanie firmą innowacyjną, Warszawa 2000, s. 10-11.
 14. I. Sattes, Podstawy sukcesu małych i średnich firm, "Zarządzanie na Świecie" 1996, nr 6, s. 20.
 15. Jan Paweł II, Encyklika "Centesimus annus", Watykan 1991, s.  64.
 16. A. Ludwiczyński, Warunki tworzenia i funkcjonowania efektywnych systemów zarządzania kadrami [w:] Szkice z zarządzania zasobami ludzkimi, H. Król (red.), Warszawa 2002, s. 32.
 17. J. Collins, Cechy charakteru najwybitniejszych menedżerów, "Zarządzanie na Świecie" 2001, nr 3, s. 11.
 18. G. Nizard, Metamorfozy przedsiębiorstwa, Warszawa 1998, s.  192.
 19. S.P. Marschall, Tworzenie uczących się społeczności na miarę XXI wieku [w:] Organizacja przyszłości, F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard (red.), Warszawa 1998, s. 212-213.
 20. H. Bieniok, J. Bernais, Doskonalenie systemu zarządzania jako źródło poprawy produktywności i konkurencyjności [w:] Produktywność i wydajność w okresie transformacji polskiej gospodarki, J. Jagas (red.), Opole 2001, s. 245-246.
 21. P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość: praktyka i  zasady, Warszawa 1992, s. 164.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu