BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bronisławska Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Fundusz leśny jako źródło finansowania wybranych obszarów działalności w lasach państwowych
The Forest Fund as the Funding Source of the State Forests National Forest Holding Forests Selected Activity Aspects
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 181-188, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Fundusz leśny, Źródła finansowania, Gospodarka leśna
Forest fund, Source of financing, Forest economy
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Lasy Państwowe
Abstrakt
Prowadzenie przez Lasy Państwowe trwale zrównoważonej gospodarki leśnej - działalności zmierzającej do ukształtowania struktury lasów i ich wykorzystania w sposób i tempie zapewniającym trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz potencjału regeneracyjnego, żywotności i zdolności do wypełniania, teraz i w przyszłości, wszystkich ważnych ochronnych, gospodarczych i socjalnych funkcji na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym, bez szkody dla innych ekosystemów1 - wymaga pewnych, stabilnych źródeł finansowania. Czy zapewnienie dzisiaj, w obecnych oraz w przewidywanych uwarunkowaniach makroekonomicznych, takich form finansowania działalności realizowanej na blisko jednej trzeciej terytorium naszego kraju (taką bowiem powierzchnią zarządzają Lasy Państwowe), uzależnionej w wielu aspektach od nieprzewidywalnej przyrody - a więc w warunkach zagrożenia klęskami żywiołowymi, przy rosnącej liczbie powierzanych zadań - związanych między innymi z Programem Natura 20002 (wypełnianym w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000), coraz większych oczekiwań społeczeństwa na dobra związane z pełnieniem przez las funkcji ekologicznych i społecznych, jest możliwe? (fragment tekstu)

The subject of the paper is presentation of the genesis and role of the Forest Fund in the State Forests National Forest Holding Forests financing. The author gives also the explanation, why the fund is ment to be one of the key elements affecting the regulations of the State Forests NFHF management specificity and determining restrictions of the economic analysis methods apply in Forestry (fundamental organizational unit, where the forest management is conducted) financial situation estimation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Ust. z 28 września 1991 r. o lasach, DzU, nr 101 z 1991 r., poz. 444 z późn. zm.
  2. Ust. z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, DzU, nr 92, poz. 880.
  3. T. Marszałek, Dostosowanie lasu i gospodarki leśnej do wymagań współczesności, "Sylwan" 2001, nr 8
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe , DzU, nr 134 z 1994 r., poz.692.
  5. Biuletyn Informacji Publicznej, http://bip.lp.gov.pl/pl/bip/finanse, 20.05.2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu