BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łaszkiewicz Hubert (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Tytuł
Wędrówka na Wschód Carstwa Moskiewskiego: wieki XVI i XVII. Jakim kosztem i z jakim skutkiem?
Journey to the East of the Tsardom of Muscovy: The 16th and 17th Centuries. At What Cost and with What Result?
Źródło
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2011, R. 9, z. 3, s. 129-139, przypisy
Słowa kluczowe
Historia, Badania historyczne, Historia cywilizacji, Historia społeczeństw
History, Historical research, Civilization history, Societies history
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Rosja
Russia
Abstrakt
W historii Rosji, a wcześniej Carstwa Moskiewskiego, zagadnienie przestrzeni odgrywało rolę znacznie większą niż w przypadku innych wielkich państw europejskich. Ekspansja terytorialna Carstwa, a potem Imperium, ogarnęła tereny, których obszar stanowił poważną część całego globu. Aby się o tym przekonać, wystarczy nie tyle spojrzeć na mapę, co odbyć podróż samolotem z Polski do Japonii lub Chin - co pozwoli odczuć ogrom terytorialny współczesnej Rosji, która i tak jest mniejsza niż Imperium Rosyjskie i później Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Nic więc dziwnego, że refleksja nad przestrzenią - jako jednym z czynników kształtujących wyzwania polityczne - jest przedmiotem studiów i nauczania przyszłych urzędników państwowych w Rosyjskiej Akademii Służby Państwowej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej (Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации). Geopolityka - jako narzędzie analizy zjawisk politycznych świata (wraz z powiązanymi z nimi zjawiskami gospodarczymi i cywilizacyjnymi) - jest w Rosji traktowana poważnie. Pisze się więc w podręczniku do geopolityki o narodzinach tej dyscypliny jako nauki, a więc jako wiedzy pewnej. W ramach tej dyscypliny, jako nauki właśnie, rozpatrywane są wyzwania związane z miejscem Rosji we współczesnym świecie - miejscem, które w znacznym stopniu zależy od "obiektywnych" i "subiektywnych" praw rządzących geopolityką. (fragment tekstu)

The following work presents the role of the East in the formation of the Russian statehood both in the historical and modern context. Taking over by Russia of vast areas of Siberia and the Far East exerted a great influence on this country, which now had a sense of exceptionality on a global scale (slogan: Russia, the biggest state of the world). The conquests completed in the 16th-19th centuries made modern-day Russia a power, particularly in the field of resources and energy, even despite the collapse of the USSR and the loss of the majority of the peripheral territories. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Геополитика: учебник, под общ. ред. В. А. Михайлова, Москва 2010, s. 11-30.
  2. R. Biesiada, T. Lenczowski, L. Ratajski, Słownik geografii ZSRR, red. nauk. B. Rychłowski, Warszawa 1974.
  3. P. E. Lydolph, Geography of the U.S.S.R. Topical Analysis, Elkhart Lake (WI) 1979.
  4. M. Kaczmarski, Rosyjski rewizjonizm wobec Zachodu, "Prace OSW", nr 33, 2009.
  5. J. Rogoża, "Władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy". Rosyjska elita władzy wobec sukcesji i kryzysu gospodarczego, "Punkt widzenia [OSW]", nr 10, 2009.
  6. K. Pełczyńska-Nałęcz, Dokąd sięgają granice Zachodu? Rosyjsko-polskie konflikty strategiczne 1990-2010, "Raport OSW", nr 3, 2010.
  7. R. Brague, Y. Lacoste, J.-Ch. Victor, R. Rémond, S. Zourabichvili, H. Soans, L'Europe, quelles frontières?, "Culturesfrance. Centre d'analyse et de prévision", avril 2007.
  8. V. S. Miasnikov, The Ch'ing Empire and the Russian State in the 17th Century, translated by V. Schneierson, Moscow 1985, szczególnie s. 232-290.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1395
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu