BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krajewski Mirosław (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Współczesne problemy zarządzania finansami przedsiębiorstw
Present Issues of Enterprises Finance Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 213-220, rys.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Zarządzanie finansami, Teoria finansów, Teoria ekonomii, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Rozwój przedsiębiorstwa, Wzrost gospodarczy
Financial management, Financial theory, Economic theory, Enterprise management, Enterprise development, Economic growth
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zarządzający w przedsiębiorstwie, podejmując decyzje gospodarcze, jednocześnie realizują określony sposób gospodarowania. We współczesnym prowadzeniu działalności gospodarczej należy dążyć do wykorzystywania jakościowych czynników produkcji, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu oczekiwanych wskaźników ekonomicznych takich jak produktywność czy rentowność. Rola każdego przedsiębiorstwa niezależnie od obrotu oraz od liczby zatrudnionych w gospodarce rynkowej jest znacząca w rozwoju społecznym i gospodarczym każdego kraju. Staje się ono miejscem realizacji potrzeb kapitału intelektualnego oraz powoduje powstanie takich wartości rzeczowych i finansowych, które stanowią o taktyce i strategii rozwoju gospodarczego w regionie i w kraju.(fragment tekstu)

The present guidance of economic activity should join from using in consequence the qualitative factors of production, what it guides to growth of waited fuel - efficient coefficients such how productiveness or rentability. The creating the new value is idea of every enterprise as well as the getting of definite advantages. The finances of enterprises management be connected with large uncertainty always and risk, and simultaneously with large chances. Very important for they decreases of risk they are quick and credible information relating capital market and the intuition of managers of enterprise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Dziworska, Decyzje inwestycyjne przedsiębiorcy, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2000
 2. A.R. Brealey, S.C. Myers, Podstawy finansów przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, t. 2
 3. M. Krajewski, Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwach, ODDK, wyd. II zaktualizowane, Gdańsk 2008
 4. Finanse przedsiębiorstwa, J. Kowalczyk (red.), Międzynarodowa Szkoła Zarządzania, Warszawa 1993
 5. V. Jog, C. Suszyński, Zarządzanie fi nansami przedsiębiorstwa, CIM, Warszawa 1993
 6. M. Dusza, Banki na rynku kapitałowym, Bibioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1992
 7. D. Roux, Analyse economique et gestion de l'entreprise, Dunod 1988
 8. A. Courtois, M. Pillet, Ch. Martin, Gestion de la production, Les Editions D'organisation, Paris 1989
 9. J. Penc, Strategia zarządzania, Placet, Warszawa 1994
 10. S.A. Ross, R.W. Westerfi eld, B.D. Jordan, Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999
 11. E. F. Brigham, Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1996
 12. D. Davies, Sztuka zarządzania finansami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993
 13. Z. Fedorowicz, Racjonalny system finansowy - główne kierunki reformy, PWE, Warszawa 1984
 14. M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
 15. S. Sudoł, Przedsiębiorstwo - podstawy nauki o przedsiębiorstwie, teoria i praktyka zarządzania, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania "Dom Organizatora", Toruń 1999
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu