BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mutwil Anita (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Internet jako narzędzie e-biznesu w sektorze MSP
Internet As E-Business Tool in Small and Medium Enterprises Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 231-239, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Internet, Biznes elektroniczny
Small business, Internet, e-business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Nadrabianie zaległości wobec państw Europy Zachodniej polska gospodarka zawdzięcza przedsiębiorczości. W strukturze podmiotowej gospodarki istotną rolę odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa. Mają one zwykle niewielki zasięg działania i niewielki wpływ na otoczenie, w którym funkcjonują, ale ich ogromna liczba nadaje sektorowi MSP duże znaczenie w kształtowaniu gospodarki i rynku pracy. Niewątpliwie zatem wykorzystywane przez te podmioty rozwiązania z obszaru gospodarki elektronicznej wpływają na skalę rozwoju tego aspektu gospodarki. (fragment tekstu)

The issues concerning e-business activities in small and medium enterprises have been presented. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2007 r., Wyniki wstępne, GUS, Warszawa 16.10.2008 r.
 2. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2007 roku, GUS, Warszawa 2009.
 3. e-biznes.pl/2010/02/msp-beda-sprzedawac-w-sieci/
 4. Eurostat 2008 i e-Business W@tch 2007.
 5. http://www.egospodarka.pl/47839,Sektor-MSP-ocena-III-kw-i-prognoza-IV-kw- 2009,1,39,1.html
 6. Łuczka, T., Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] T. Łuczka (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa - szkice o współczesnej przedsiębiorczości, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.
 7. Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, PARP, Warszawa 2009.
 8. Rozporządzenie Rady Europy (WE) nr 1777/2005 z dnia 17.10.2005 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - http://www.przepisy.gofin.pl
 9. Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2009 - klienci instytucjonalni, Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego przez PBS DGA sp. z o.o., UKE, Sopot 2009.
 10. The European e-Business Report 2008, 6th Synthesis Report of the Sectoral e-Business Watch, Executive Summary, European Commission.
 11. www.egospodarka.pl/29618,Handel-elektroniczny-w-MSP-2004-i- 2007,2,39,1.html - Badanie pt. "Handel elektroniczny w małych i średnich przedsiębiorstwach - analiza porównawcza z lat 2004 i 2007"
 12. www.egospodarka.pl/36094,Lewiatan-sektor-malych-i-srednich-przedsiebiorstw- 2008,1,39,1.html
 13. www.e-mentor.edu.pl32,700,Doskonalenie e-lerningowe wsparciem dla e-biznesu w sektorze MSP.
 14. www.mg.gov.pl/Wiadomosci/Archiwum/Rok+2008/Male+i+srednie+firmy+wielki e+znaczenie+dla+gospodarki.htm
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu