BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szulczyńska Urszula (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Czaczyk-Medeksa Kamila (Urząd Miejski w Bydgoszczy)
Tytuł
Podejście przedsiębiorstw do badań rynkowych i marketingowych na przykładzie firm z powiatu bydgoskiego i z miasta Bydgoszczy
Enterprises Approach to Market and Marketing Research - Example of City of Bydgoszcz and Bydgoszcz District
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 257-266, rys., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Słowa kluczowe
Badania marketingowe
Marketing research
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Bydgoszcz
Abstrakt
Prowadzenie badań rynkowych i marketingowych jest we współczesnej gospodarce ważnym źródłem wiedzy o otoczeniu1. Dla wielu przedsiębiorstw informacje pozyskane w efekcie tych badań stanowią podstawę, na której opiera się w nich proces podejmowania decyzji oraz stają się istotnym czynnikiem konkurencyjności2. Dlatego też w opracowaniu podjęto próbę określenia zakresu, w jakim przedsiębiorstwa wykorzystują to źródło wiedzy oraz próbę szerszej charakterystyki tego aspektu ich działalności. Rozważania oparto o wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w sierpniu 2009 r. wśród firm zlokalizowanych w mieście Bydgoszczy lub na terenie powiatu bydgoskiego. (fragment tekstu)

In the paper authors attempt to determine the extent to which polish companies use market and marketing research and to broader characterize this aspect of their activities. The considerations are based on results of surveys conducted in August 2009 among firms located in the city of Bydgoszcz, or in the district of Bydgoszcz. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Nierachlewski A.: Badacz czy konsultant? O zmieniającej się roli badacza, [w:] A. Wódkowski (red.): Katalog PTBRiO 2007, Wyd. PTBRiO, Warszawa 2008.
  2. Probst G., Raub S., Romhardt K.: Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  3. Skorupska B.: Badania rynkowe i marketingowe - paradoksy, www.egospodarka.pl/27629, Badania - rynkowe - i - marketingowe - paradoksy,1,20,2.html, 04.01.2009 r.
  4. Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu