BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Soboń Janusz (Akademia Morska w Szczecinie), Szewczyk Roman (Akademia Morska w Szczecinie)
Tytuł
Pozyskiwanie środków na działalność małych i średnich przedsiębiorstw
Obtaining Funds for the Activities of Small and Medium-Sized Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 261-267
Tytuł własny numeru
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Źródła finansowania, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Fundusze unijne, Faktoring, Franchising, Leasing
Source of financing, Small business, EU funds, Factoring, Franchising, Leasing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Małe i średnie przedsiębiorstwa mają w Polsce kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego Polski. Są one niezbędne dla zrównoważonego funkcjonowania gospodarki i przyczyniają się do przyspieszenia wzrostu gospodarczego. Problem pozyskania kapitału przez przedsiębiorstwa z sektora małych i średnich przedsiębiorstw wydaje się jednym z hamulców rozwoju gospodarczego, a także codzienną, powszechną bolączką większości polskich przedsiębiorców. Dlatego dostępność do źródeł finansowania, sposób finansowania działalności bieżącej i inwestycji ma wpływ na podejmowane przez te przedsiębiorstwa odpowiednich decyzji, które warunkują plany i zamierzenia strategiczne. (fragment tekstu)

The article is aimed at a presentation of the current state of available sources and possibilities in financing the small and medium enterprise sector in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską, art. 87-88.
 2. Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczypospolitą Polską z jednej strony, a wspólnotami europejskimi i ich państwami członkowskimi z drugiej, sporządzony w Brukseli 12.12.1991r., DzU z 27.01.1994 r., art. 63.
 3. F. Misiąg, Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2005.
 4. W. Aftyka, A. Chmielewski, Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo M.M.,Warszawa 2005.
 5. K. Mrówczyńska, Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce z funduszy unijnych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 6. M. Olszewski, Kondycja MSP u progu 2003 roku, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Raport z badań, luty 2003.
 7. P. Pawłowski, Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 8. http://www.rso.it.
 9. A. Dukiniec, Finansowanie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 10. J. Grzywacz, Faktoring, Difin, Warszawa 2005.
 11. J. Bednarz, E. Gostomski, Finansowanie działalności gospodarczej, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2006.
 12. W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2005.
 13. www.leasing.edu.pl.
 14. Z. Huszcz, I. Tkacz-Osińska, Leasing - przewodnik praktyczny, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2008.
 15. L. Moskwiak, J. Ostaszewski, Transakcje leasingowe w Polsce - zagadnienia ekonomiczno-prawne, "Prawo Przedsiębiorcy" 2000, nr 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu