BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bogucka Anna (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Tradycje pielgrzymowania wśród przewodników turystycznych PTTK
Traditions of Going on a Pilgrimage Amongst PTTK Tourist Guides
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 66, s. 19-26, tab.
Tytuł własny numeru
Turystyka religijna: atrakcje turystyki religijnej
Słowa kluczowe
Pielgrzymowanie, Turystyka, Turystyka religijna
Pilgrimage, Tourism, Religious tourism
Uwagi
summ.
Abstrakt
W świadomości polskiego społeczeństwa utrwaliło się przekonanie o wysokiej randze przewodników wykonujących swoje zadania zarówno zawodowo, jak i społecznie. Przewodnicy są szanowani ze względu na swoją wiedzę, umiejętność oprowadzania, otwarty stosunek do turystów; przywykło się uznawać ich kompetencje. Z przewodnikami turyści czują się bezpiecznie, dzięki nim mają szansę lepiej poznać odwiedzane miejsca1. Taki stosunek do tego zawodu ukształtowany został w oparciu o ponad 125-letnią tradycję zorganizowanego polskiego przewodnictwa turystycznego oraz dzięki przestrzeganiu w omawianym środowisku norm Kodeksu Etycznego Przewodnika PTTK.(fragment tekstu)

This article on the concerns of pilgrimage among the tour guides are members of the Polish Society of Tourism-Lore. Aim of this study is to show the guides as a professional environment that is part of tourist services and the presentation of important events and religious pilgrimage organized by the tourist guides. The material has been developed based on materials obtained from the primary organizers of religious meetings(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Gordon, Z dziejów przewodnictwa turystycznego w Polsce. Wprowadzenie do problematyki, w: Przewodnictwo turystyczne i pilotaż wycieczek w Polsce a standardy europejskie, red. B. Ząbczyk-Chmielewska, M.A. Kozłowska, Wyd. Oddział Gdański PTTK, Pomorska Federacja Przewodników PTTK, Sopot 2007
  2. D. Kowalski, Ł. Zarzycki, Świętokrzyskie Rajdy Pielgrzymkowe 2000-2010, Wyd. Jedność, Kielce
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu