BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koporoń Jerzy (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Turystyka religijna jako jedna z form zagospodarowania czasu wolnego młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
The Religious Tourism as One of the Forms of Spending their Free Time by the Secondary School Students
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 66, s. 27-37, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Turystyka religijna: atrakcje turystyki religijnej
Słowa kluczowe
Pielgrzymowanie, Turystyka, Turystyka religijna, Czas wolny, Młodzież
Pilgrimage, Tourism, Religious tourism, Leisure time, Youth
Uwagi
summ.
Abstrakt
Turystyka pielgrzymkowa i religijna to podróże podjęte z motywów religijnych lub religijno-poznawczych, których głównym celem są: miejsca związane z historią religii, miejsca kultu religijnego, wydarzenia o charakterze religijnym oraz obiekty sakralne. Stanowią więc one specyficzny typ podróży turystycznych1. Turystyka pielgrzymkowa i religijna uzupełnia szerszy podział turystyki, w ramach którego możemy wyróżnić: turystykę krajoznawczą, kulturową czy - nie mniej ważną - turystykę edukacyjną. Razem te formy destynacji tworzą swoisty kompleks działań poznawczych - budujący osobowość młodego człowieka i jego wrażliwość postrzegania świata(fragment tekstu)

The religious tourism is one of the most important aspects of the cultural tourism. The main aim of the religious tourism is hiking and visiting the saint's cult and sacred places as well as learning about the national spiritual and material culture. This issue has the particular importance if it is related to young people meeting their religious and cognitive needs. The goal of this paper is to investigate individual attitudes of the secondary school students towards the religious tourism as one and the ways of spending their free time and evaluate student's participating into different forms of religious and pilgrimage events. The study was carried out with some groups of students from three different types of the secondary schools in Lublin in October 2010. The questionnaire results present the great variety of the attitudes of the interviewed students towards the analysed problem as well as the considerable interests in religious and cultural issues(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa - fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. Milenium, Gniezno 2008
  2. B. Sawicki, Agroturystyka w aktywizacji obszarów wiejskich, Lublin 2007
  3. S. Burdziej, W drodze do Santiago de Compostela, Nomos, Kraków 2005, s. 64; F. Mróz, Turystyka religijna do Sanktuariów Pańskich w Polsce, w: Turystyka religijna, red. J. Bergier, J. Żbikowski, PWSZ, Biała Podlaska 2003
  4. T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, Wyd. PWE, Warszawa 2008,
  5. Z. Jabłoński, Ruch pielgrzymkowy na Jasną Górę w Częstochowie, "Peregrinus Cracoviensis" 1996,
  6. T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych, strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. Akademickie "Żak", Warszawa 2005,
  7. M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Wyd. Impuls, Kraków 2006
  8. K. Przecławski, Turystyka a świat współczesny, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1994
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu