BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalczuk Grażyna (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Raportowanie kapitału intelektualnego na potrzeby zewnętrznego uwiarygodnienia przedsiębiorstwa
Intellectual Capital Reporting for The Need of External Authenticating of a Company
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 297-306, tab.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Kapitał intelektualny, Raportowanie, Sprawozdawczość finansowa, Obszary problemowe
Enterprise management, Intellectual capital, Reporting, Financial reporting, Problem areas
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kompletność i dostępność do informacji ekonomicznych generowanych przez jednostki gospodarcze to jeden z obszarów problemowych, które obecnie budzą szczególne zainteresowanie użytkowników sprawozdań. Dotyczy to przede wszystkim możliwości poznania perspektyw tworzących wartość przedsiębiorstwa. Taką perspektywę stanowią komponenty kapitału intelektualnego, które determinują nie tylko realną wartość organizacji jako partnera rynkowego, lecz także jej zdolność do skutecznego uczestnictwa w rywalizacji rynkowej i odnoszenia w niej sukcesów. Komponenty kapitału intelektualnego dzięki temu, że są trudne do imitowania, przyczyniają się do tworzenia ponadprzeciętnej wartości. Z drugiej jednak strony, zindywidualizowana i zróżnicowana natura kapitału intelektualnego stanowi podstawowy problem w zakresie możliwości prezentowania go za pomocą sprawozdawczości finansowej. Przyczynia się to do zwiększenie dysproporcji informacyjnej między interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi, co zwiększa ryzyko podejmowania błędnych decyzji opartych na niepełnych danych o firmie. (fragment tekstu)

The access to information not only determines the rationality of a decision, but also conditions joining a conscious market gambling. Thus, stakeholders are interested in more open information policy of a company. Currently existing financial reporting model does not follow new ways of creating and materializing a company value. It is focused on measuring material values (measurable) and financial results of transactions. In practice, limited possibilities of reporting on key value markers (i.e. expertise and skills of employees, organization culture, IT resources, contacts with clients, clients' lists, trade marks) enforce the need of elaborating the ways of expanding the range of revealed information. Undoubtedly, it will enable to increase the transparency of their functioning by showing a true and reliable picture to the interested parties. By now, many concepts of intellectual capital reporting have been developed. Although, only a few are based on mature solutions and are (or can be) put into practice. So, in order to elaborate a common model of intellectual capital reporting which is clearly and precisely stated, the attempts to join different initiatives have appeared. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006
 2. B. Micherda, Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa 2006
 3. A. Kamela-Sowińska, Dokąd zmierza rachunkowość?, "Forum Rachunkowości" 2007, nr 3
 4. The reporting gap Electronic Business (www.reed-electronics.com).
 5. E. Skrzypek, Zarządzanie wiedzą i informacją jako podstawa zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, w: Zarządzanie wiedza i procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstwa, R Borowiecki (red.), AE w Krakowie, Kraków 2000
 6. M. Boniecki, Kapitał intelektualny w rachunkowości, "Problemy Rachunkowości" 2005, nr 3
 7. R. Roslender, J. Dyson, Accounting for the Worth of Employees. A new Look at on Old Problem, "British Accounting Review" 1992, No. 24
 8. K.E. Sveiby, The Invisible Balance Sweet: Key indicators for accounting, control land valuation of how-know companies, www.sveiby.com.au
 9. B. Lev, P. Zarowin, The boundaries of Financial reporting and How to Extend Them, "Journal of Accounting Research" 1999, Vol. 37 (2)
 10. A. Kamela-Sowińska, Rachunkowość na zakręcie, w: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień (red.), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny, Warszawa 2007
 11. P.H. Sullivan, A. Brief, History of the Intellectual Capital, http://www.sveiby.com/ articles/icmmovement. htm.
 12. Intellectual Capital Statement - the New Guideline, Ministry of Science, Technology and Innovation, Copenhagen 2003
 13. MERITUM project, "Guidelines for Managing and Reporting on Intangibles" (Intellectual Capital Report), European Commission, TSER Programmer, 2001
 14. U. Johnson, Ch. Koga, M. Skoog, J. Henningsson, The Japanese Govemment's Intellectual capital Reporting Guideline. What are the Challenges for Firms and Capital Market Agents?, "Journal of Intellectual Capital" 2006, no. 4
 15. The Guidelines for Intellectual Property Disclosure, Japanese Ministry of Economy, Trade and Industry, 2004.
 16. J.B. Holland, Financial Institutions, intangibles, and corporate governance, "Accounting, Auditing & Accountability Journal" 2001, no. 4
 17. C.A. Botosan, Disclosure level and the cost of equity capital, "The Accounting Review", 1997, no. 3
 18. B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2007
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu