BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buczek-Kowalik Małgorzata (Uniwersytet Rzeszowski), Mitura Teresa (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Uwarunkowania religijne i ich wpływ na tworzenie szlaków turystyczno-kulturowych w województwie podkarpackim
Religious Background of the Podkarpackie Province and Its Effect on Creating the Cultural-Tourist Trails
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 66, s. 79-87, tab.
Tytuł własny numeru
Turystyka religijna: atrakcje turystyki religijnej
Słowa kluczowe
Pielgrzymowanie, Turystyka, Szlaki turystyczne, Turystyka religijna
Pilgrimage, Tourism, Tourist routes, Religious tourism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Turystyka religijna powszechnie kojarzy się z pielgrzymowaniem do miejsc uświęconych. Jackowski sugeruje uporządkowanie terminologii związanej z podróżami religijnymi, proponując w szerszym zakresie turystyką religijną nazywać każdą podróż wynikającą z motywów religijnych, natomiast mianem pielgrzymki określać tylko specyficzną formę turystyki religijnej. Turystyka religijna będzie wówczas zaliczana do jednej z form turystyki1. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie możliwości uprawiania turystyki religijnej w jej szerokim zakresie w oparciu o szlaki turystyczno-kulturowe (powszechnie zwane szlakami tematycznymi), które wytyczone zostały na terenie województwa podkarpackiego. Szlaki te nawiązują do bogactwa i historii religii dawnych mieszkańców tego regionu(fragment tekstu)

Contrary to popular belief, Religious Tourism does not solely mean pilgrimages. It can mean any type of travel for religious purposes. One of these purposes could be to get to know the religious history of an area. Podkarpackie province lies on the border of Eastern and Western Poland, a region where traditions, religions and cultures have often crossed. A tourist will find various traces of Christianity here; not only those of Orthodox faith (both Easter and Greek), Evangelical and Roman-Catholic Churches, but also numerous traces of Judaism. Up until the beginnings of 20th century, worshippers of those faiths would live together, side by side. World War II and its after events have changed the habitants' faith structure enormously. Both the Holocaust, and the mass resettlements of the native habitants of the Bieszczady and Beskid Niski regions - Ukrainians, Lemkos and Boyko - lead to the depopulation of towns and villages and the destruction of sacral buildings. Few traces of the old religion - orthodox churches, synagogues and cemeteries - have survived. In order to preserve the religious heritage and the rich multi-cultural features of the region, several cultural tourism trails have been created in the Podkarpackie province. They are an inspiring way for a tourist to get to know the religious history of this undoubtedly incredible region.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Jackowski, Turystyka religijna - problemy badawcze i terminologiczne, w: Turystyka religijna na obszarach górskich, red. A. Jackowski, F. Mróz, I. Hodorowicz, Podhalańska Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Targ 2009,
  2. A. Jackowski, Turystyka religijna - problemy badawcze i terminologiczne, w: Turystyka religijna na obszarach górskich, red. A. Jackowski, F. Mróz, I. Hodorowicz, Podhalańska Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Targ 2009,
  3. K. Ruszel, Studia nad kulturą ludową Puszczy sandomierskiej, Rzeszów 1978,
  4. R. Bańkosz, Cerkwie Szlaku Ikon, Krosno 2010
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu