BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mioduchowska-Jaroszewicz Edyta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ocena sytuacji finansowej funduszu emerytalnego
Estimate of Financial Status of Retiring Fund
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 319-332, tab.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), Ubezpieczenia społeczne, Reforma systemu emerytalnego, Fundusze emerytalne
Open Pension Funds (OPF), Social insurance, Pension system reform, Pension funds
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Otwarty Fundusz Emerytalny Warta
Abstrakt
Reforma emerytalna spowodowała powstanie nowych podmiotów w gospodarce polskiej. Tymi podmiotami są powszechne towarzystwa emerytalne (PTE), które zajmują się zarządzaniem otwartymi funduszami emerytalnymi (OFE). OFE to podmioty gospodarcze, których działalność ma charakter komercyjny, a celem jest zysk. To podmioty o osobowości prawnej, których przedmiotem jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Celem artykułu jest przedstawienie oceny sytuacji finansowej przykładowego funduszu emerytalnego funkcjonującego w gospodarce rynkowej. (fragment tekstu)

Presentation of possible instrument to use was purpose of article in estimate of financial status of retiring fund and practical verifying of introduced method of estimate. It divide analysis of estimate of retiring fund on two periods estimates of preliminary financial reports and analyses ratios. Deterioration has exerted in years estimate financial status of fund 2007-2008 Warta OFE. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Marcinkowska, Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa 2007
  2. P. Tripnner, Rentowność działalności Powszechnych Towarzystw Emerytalnych w Polsce, w: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1183, Wrocław 2007
  3. www.ptewarta.pl.
  4. Prospekt Informacyjny OFE Warta SA.
  5. Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z 3.02.2004 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne, DzU, nr 32 poz. 276 ze zm.
  7. Dane Komisji Nadzoru Finansowego, www.knf.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu