BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śmietanko Sylwia (omitet Prognoz "Polska 2000 Plus" PAN)
Tytuł
Sukces gospodarczy a środowisko naturalne ChRL
Economic Success and Environment of PRC
Źródło
Przyszłość. Świat-Europa-Polska, 2014, nr 1, s. 37-50, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Emisja gazów, Ekologia, Energia w gospodarce, Samochody, Zanieczyszczenie środowiska
Environmental protection, Gas emissions, Ecology, Energy in the economy, Automobiles, Environmental pollution
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Chiny
China
Abstrakt
Celem niniejszej publikacji jest nakreślenie głównych problemów ekologicznych, z jakimi boryka się Chińska Republika Ludowa oraz opis działań podejmowanych przez władze, aby ten stan zmienić. Ponadto w tekście próbowano wskazać główne kierunki prawdopodobnego rozwoju polityki ochrony środowiska we współczesnych Chinach. W trakcie tworzenia tekstu korzystano z dostępnych źródeł książkowych, raportów i zestawień danych liczbowych oraz oficjalnych dokumentów. Analiza zgromadzonego materiału potwierdziła, że w Chinach obserwujemy obecnie odejście od koncepcji zwiększania wzrostu gospodarczego kosztem degradacji środowiska. Zmiany te są widoczne zarówno w obszarze regulacji legislacyjnych, jak i w warstwie mentalnej społeczeństwa. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to determine the main environmental problems encountered nowadays by the People's Republic of China and to identify main actions taken by the authorities to change this critical situation. Further, the text attemps to indicate the major directions of possible development of the environmental policy in contemporary China. Data for this research were collected among some diversified sources - books, reports, publications and some official documents. The research confirmed that China is currently moving away the pattern of increasing the economic growth at the expense of environmental degradation. These changes are visible in both ways: some legislative regulations, and the mentality of chinese society. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bluth Ch., Wensheng C., Challenges and countermeasures of China'a energy security, Energy Policy (53) 2013.
 2. Crompton P, Wu Y., Energy consumption in China: past trends and future directions, Energy Economics (27) 2005.
 3. Góralczyk B. Chiński Feniks, Wydawnictwo Sprawy Polityczne, Warszawa 2010.
 4. http://www.chinafaqs.org/blog-posts/chinas-new-energy-consumption-control-target [odczyt 4.09.2014].
 5. http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1039507.html [odczyt 4.09.2014].
 6. Liu Li., Liu Ch., Sun Zhi., A survey of China's low-carbon application practice - opportunity goes with challenge, Renewable and Sustainable Energy Reviews (15) 2011.
 7. Liu Li., Wang Zhi, The development and application practice of wind-solar energy hybrid generation systems in China, Renewable and Sustainable Energy Reviews (13) 2009.
 8. Międzynarodowy Rocznik Statystyczny http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/RS_rocznik_stat_miedzynarodowy_2012.pdf [odczyt 4.09.2014].
 9. Moore S., Pollution Without Revolution, Foreign Affairs 2014 http://www.foreignaffairs.com/articles/141559/scott-m-moore/pollution-without-revolution?cid=nlc-foreign_affairs_this_week-061214-pollution_without_revolution_4-061214&sp_mid=46185966&sp_rid=a3ByYW5kQGludGVyaWEucGwS1 [odczyt 4.09.2014].^6 NPC, NDRC China's Twelfth Five Year Plan (2011-2015) - the Full English Version 2011 http://cbi.typepad.com/china_direct/2011/05/chinas-twelfth-five-new-plan-the-full-english-version.html [odczyt 4.09.2014].
 10. Prandecki K. (2014) Zmiany polityki energetycznej Chin pod wpływem czynników środowiskowych, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 34/2014, s. 52-66.
 11. Tomala. K. (red.), K. Gawlikowski, CHINY. Rozwój społeczeństwa i państwa na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2002.
 12. The World Factbook https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ [odczyt 4.09.2014].
 13. Wang F., Yin H., Li Sh. China's renewable energy policy: Commitments and challenges, Energy Policy (38) 2010.
 14. Zhang Z.X., China in the transition to a low-carbon economy, Energy Policy (38) 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-0949
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu