BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Goszczyński Tomasz (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie wirtualnym
The Innovative Processes in Virtual Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 355-361, rys.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo wirtualne, Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw
Virtual enterprise, Innovations, Enterprise innovation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Sukces przedsiębiorstwa na rynku i realizacja jego rozwojowych celów zależy od bardzo wielu czynników. Niewątpliwie jednym z nich jest proces tworzenia i dyfuzji innowacji. Obecnie trudno jest znaleźć organizację, która nie dostrzega rosnącej roli innowacji dziś, a tym bardziej w przyszłości. Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca musi wiedzieć, jak nią kierować, a przede wszystkim, jak zarządzać procesami innowacyjnymi zachodzącymi w przedsiębiorstwie. Pierwsze teoretyczne ujęcie roli innowacji w rozwoju gospodarczym przypisywane jest Schumpeterowi. Opierając się na jego rozważaniach, w literaturze przedmiotu przyjmuje się, że proces innowacyjny stanowi ciąg zdarzeń, począwszy od powstania pomysłu (inwencja) poprzez urzeczywistnienie pomysłu (innowacja), a kończąc na upowszechnieniu (dyfuzja). (fragment tekstu)

The objective of this paper is to show the difference and similarities between innovative processes of products or the service happened in traditional and virtual enterprises. At present, industrial society, gives up its place to informative society which should use the possibilities given by technology to maximum. Satisfying the needs of this society is possible only by proper use of science and its achievements. Changes what follow in society they impinge on setting in only enterprises changes also. The more and more enterprises go away from traditional model of enterprise on thing of virtual enterprise.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 2. S. Łobejko, Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, SGH, Warszawa 2005
 3. S.B. Lundstedt, Time, Space, Innovation Management and the Life Cycle Koncept, w: E. Stawasz, Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999
 4. L. Sobolak, Realizacja procesu innowacyjnego w strategii zarządzania przedsiębiorstwem, w: R. Borowiecki, A. Jaki, Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, Wydawnictwo Katedry Ekonomii i Organizacji Przedsiębiorstw, Kraków 2008
 5. A.H. Jasiński, Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, Książka i Wiedza, Warszawa 1992
 6. R.H. Hayes, W.J. Abernathy, Managing our way to ecomomic decline, Harvard Business Review 1980, za: A.H. Jasiński, Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, Książka i Wiedza, Warszawa 1992
 7. A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001
 8. F.W. Emanuel, Management Information System, Silicon 1999, za: S. Łobejko, Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, SGH, Warszawa 2005
 9. Ch. Schulz, Virtuelle Organisation:Konzeption und Realisation, 1996, za: S. Łobejko, Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, SGH, Warszawa 2005
 10. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa 2002
 11. F. Krawiec, Nowa gospodarka i wizja lidera firmy XXI wieku, Difin, Warszawa 2009
 12. M. Iansiti, A. MacCormac, Developing Products on Internet Time, Harvard Business Review 1997, za: F. Krawiec, Nowa gospodarka i wizja lidera firmy XXI wieku, Difin, Warszawa 2009
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu