BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozioł Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw - zarys metodologii badawczej
Innovation Activity of Enterprises - the Outline of Research Methodology
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 363-369, tab.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Metodologia badań, Teoria ekonomii
Enterprise innovation, Research methodology, Economic theory
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
Abstrakt
Największy wkład w metodologię badań nad działalnością innowacyjną przedsiębiorstw ma Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)1, która swoim zakresem działania obejmuje prawie wszystkie aspekty i dziedziny aktywności administracji państwowej szczebla rządowego oraz samorządowego. Koncentruje się na inspirowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego, ujednolicaniu zasad i koordynowaniu polityki gospodarczej państw członkowskich w wymiarze zarówno wewnętrznym, jak i międzynarodowym, formułowaniu opinii, zaleceń, prognoz gospodarczych, realizowaniu wspólnych badań i projektów oraz stymulowaniu i harmonizowaniu wysiłków państw członkowskich na rzecz krajów rozwijających się. Opracowywane i publikowane przez OECD raporty, studia, analizy i prognozy dotyczą niemal wszystkich dziedzin życia ekonomiczno-społecznego. (fragment tekstu)

The aim of the article is to present the methodology of enterprises' innovation activity. It is the Organisation for Economic Co-operation and Development that has the strongest influence on the methodology. In the article basic definitions on innovation activity have been presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Oslo Manual, Guidelines for collecting and interpretingl innovation data, OECD, 2005
  2. Frascati Manual: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development, OECD, sixth edition, 2002.
  3. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2002-2004, GUS, Warszawa 2006
  4. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w sektorze usług w latach 2001-2003, GUS, Warszawa 2005
  5. Community Innovation Survey, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation.
  6. Main Science and Technology Indicators, Basic Science and Technology Statistic, OECD
  7. www.oecd.org.
  8. www.stat.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu