BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chlebuś Marek (Instytut Sztuki Mediów)
Tytuł
Miejsce Polski w świecie
Poland in the World
Źródło
Przyszłość. Świat-Europa-Polska, 2014, nr 1, s. 107-116, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Produkt krajowy brutto (PKB), Prognozy gospodarcze
Gross domestic product (GDP), Economic forecast
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Miejsce Polski w świecie systematycznie spada i w najbliższych dziesięcioleciach powinno spadać nadal, przynajmniej w rozumieniu podstawowych, ustalanych długoterminowo miar. Tylko częściowo tłumaczą to procesy zewnętrzne i powszechne, marginalizujące większość mniejszych państw. Ważniejsze i nawet kluczowe wydają się niematerialne czynniki wewnętrzne, pozornie łatwe do poprawy, a mimo to zadziwiająco stabilne: niedostatek refleksji nad procesami historycznymi, nieświadomość stanu państwa oraz brak lub infantylizm wizji jego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

Poland's place in the world continuously falls and in the coming decades should continue to fall, at least if judged by basic, long-term measures. This can only partly be explained by external processes and common marginalization of the smaller states. More important and even crucial seem to be intangible internal factors, seemingly easy to improve, yet surprisingly stable, which are: paucity of reflection on the historical processes, lack of awareness of the state of Poland and the absence or infantilism of its development vision. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Marek Chlebuś, Polska 40 lat później, w: Wizja przyszłości Polski. Studia i analizy. Tom II s 153, Komitet Prognoz PAN, Warszawa 2011, http://chlebus.eco.pl/ECOSOC/PL-2050.pdf
  2. http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/countries.
  3. http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.MKTP.PP.CD/countries.
  4. http://nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx.
  5. Rocznik statystyki międzynarodowej, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2003.
  6. Rocznik statystyki międzynarodowej, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009.
  7. Rocznik statystyki międzynarodowej, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.
  8. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_%28nominal%29_per_capita.
  9. Leszek Kuźnicki, Marek Chlebuś, Polska w perspektywie 2050, w: Wizja przyszłości Polski. Tom III. Ekspertyzy. s 7, Komitet Prognoz PAN, Warszawa 2012, http://sprawynauki.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2089:polska-w-perspektywie-2050&catid=306&Itemid=30
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-0949
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu