BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pachura Piotr (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Network economy - aspekty teoriopoznawcze
Network Economy - Theoretical Approach
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 389-395
Tytuł własny numeru
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Gospodarka sieciowa, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Teoria ekonomii, Innowacyjność
Network economy, Knowledge-based economy, Economic theory, Innovative character
Uwagi
summ.
Abstrakt
Nasilające się znaczenie procesów wiedzy i wysokich technologii informacyjnych we współczesnej gospodarce stało się bodźcem do wykształcenia się takich pojęć, jak gospodarka napędzana wiedzą, gospodarka informacyjna, społeczeństwo informacyjne, które generalnie wykorzystywane są w celu systematyzacji zjawisk zapoczątkowanych już w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Gospodarka oparta na wiedzy to gospodarka bezpośrednio bazująca na produkcji, dystrybucji i wykorzystywaniu wiedzy i informacji1. Pojęcie gospodarki opartej na wiedzy (knowledge-based economy) należy rozumieć przede wszystkim jako określenie współczesnego etapu rozwoju gospodarczego, gdzie wiedza rozumiana jako zdolność do działania, odgrywa decydującą rolę w stymulowaniu rozwoju gospodarczego i społecznego2. Takie podejście do interpretacji pojęcia wydaje się właściwe i pozwala zauważyć, iż wiedza była ważnym czynnikiem wzrostu gospodarczego dużo wcześniej przed pojawieniem się modeli ekonomicznych angażujących bezpośrednio wiedzę jako podstawowy czynnik rozwoju gospodarczego. (fragment tekstu)

The arrival of a new era in the history of economic development - an economy based on knowledge, forced the players on the European and global markets to change their way of thinking to that of socio-economic activity, particularly in the area of gaining competitive advantage and striving towards socio-economic coherence by integrating the spatial structure. The necessity of adjusting to the conditions of a new economy was encountered by global corporations, individual enterprises functioning on a regional scale, as well as local authorities responsible for the shaping of regional policy in response to the new challenges of a global knowledge economy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. The Knowledge-based Economy, OECD, Paris 1996
 2. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2005
 3. D.H.C. Chen, C.J. Dahlman, The Knowledge Economy, The KAM Methodology and World Bank Operations, The World Bank, Washington 2006
 4. B. Sławecki, Kapitał społeczny organizacji a koszty transakcyjne, w: Kapitał społeczny we wspólnotach, H. Januszek (red.), Zeszyty Naukowe nr 58, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005
 5. M. Bratnicki, Rola kapitału społecznego w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa, "Humanizacja Pracy"1999, nr 2-3, s. 22, za: B. Sławecki, Kapitał społeczny organizacji a koszty transakcyjne, w: Kapitał społeczny we wspólnotach, H. Januszek (red.), Zeszyty Naukowe nr 58, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005
 6. M. Castells, La ciudad de la Nueva Economia, Papeles de Poblacio´n, enero-marzo, nr 27/2001, Toluca, Mex.: UAEM, za: R. Rózga Luter, Gospodarka oparta na wiedzy a rozwój regionalny na przykładzie Regionu Środkowego Meksyku, Studia Regionalne i Lokalne 2004, nr 1 (15
 7. B.A. Lundvall, S. Borrás, The globalising learning economy: implications for innovation policy, Report based on contributions from seven projects under the TSER programme, Commission of the European Union, December 1997
 8. L. Greunz, Intra- and Inter-regional Knowledge Spillovers: Evidence from European Regions, European Planning Studies, Vol. 13, No. 3/2005
 9. A. Francik, Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, Wydawnictwo AE, Kraków 2003
 10. D.H.C. Chen, C.J. Dahlman, The Knowledge..., s. 3; S. Breschi, F. Malerba, Clusters, Networks, and Innovation: Research Results and New Directions, Oxford University Press, Oxford 2007
 11. R. Lipsey, Sources of Continued Long-run Economic Dynamism in the 21st Century, w: The Future of the Global Economy. Towards a Long Boom?, OECD, Paris 1999
 12. M. Abramowitz, Thinking about Growth, Cambridge University Press, Cambridge 1989
 13. R. Nelson, S. Winter, An Evolutionary Theory of Economic Exchange, Harvard University Press, Cambrige 1982
 14. K. Arrow, The Economic Implications of Learning by Doing, Review of Economic Studies, 29/1962
 15. P. Romer, Endogenous Technological Change, "Journal of Political Economy" 1990, No. 5.
 16. I. Goldberg, Polska a gospodarka oparta na wiedzy. W kierunku zwiększania konkurencyjności Polski w Unii Europejskiej, Bank Światowy, Waszyngton 2004
 17. E. Stawasz, Determinanty działalności innowacyjnej, w: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2005
 18. Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, OECD and Eurostat, third edition, Paris 2005
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu