BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kos Joanna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Wirtualne zespoły jako nowoczesna forma organizacji pracy w dobie społeczeństwa informacyjnego
Virtual Teams as Modern Form of Work Organization in Information Society
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 319-326, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Słowa kluczowe
Wirtualne usługi sieciowe, Społeczeństwo
Virtual Private LAN Service (VPLS), Society
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wirtualne zespoły to grupy ludzi pracujących nad niezależnymi zadaniami, oddalonych od siebie geograficznie, porozumiewających się głównie przy użyciu nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych i współodpowiedzialnych za wyniki uzyskiwane przez grupę. Z punktu widzenia przedziału czasowego, wirtualne zespoły można formować w momencie pojawienia się zadania i potem rozwiązać po jego wykonaniu, lub można powoływać je jako stałe jednostki danej organizacji. Wirtualne zespoły mogą składać się z osób działających w ramach tej samej organizacji, lub w innych organizacjach będących częścią tego samego łańcucha dodanej wartości (kategoria funkcjonalności). Pod względem rozproszenia geograficznego można wyróżnić zespoły lokalne, regionalne, krajowe lub globalne. Zespoły mogą mieć na celu rozwiązanie konkretnego problemu, lub mogą koncentrować się na projektowaniu i rozwijaniu nowych usług bądź systemów. Przyjmuje się, że wirtualne zespoły mogą pracować pomimo odległości, różnic czasowych i ograniczeń organizacyjnych. (fragment tekstu)

Rapid development of the Internet and interconnected communication technologies allowed companies to implement teams working across time, distance, cultural context and organizational boundaries. Virtual teams as a solution are not suitable for every type of an organization but properly implemented can be a tool to achieve higher competitiveness in changing global market. The aim of this paper is to shortly discuss elements needed for success of virtual teams and potential barriers in their way. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badrinarayanan V., Arnett D., Effective virtual new product development teams: an integrated framework, Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 23 No. 4, 2008, dostępne na www.emeraldinsight.com/0885-8624.htm
 2. Bergiel B., Bergiel E., Balsmeier P., Nature of virtual teams: a summary of their advantages and disadvantages, Management Research News, Vol. 31 No. 2, 2008, dostępne na www.emeraldinsight.com/0140-9174.htm
 3. Curseu P., Schalk R., Wessel I., How do virtual teams process information? A literature review and implications for management, Journal of Managerial Psychology, Vol. 23 No. 6, 2008, dostępne na www.emeraldinsight.com/0268- 3946.htm
 4. Horwitz F., Bravington D., Silvis U., The promise of virtual teams: identifying key factors in effectiveness and failure, Journal of European Industrial Training, Vol. 30 No. 6, 2006, dostępne na www.emeraldinsight.com/0309-0590.htm
 5. Hunsaker P., Hunsaker J., Virtual teams: a leader's guide, Team Performance Management, Vol. 14 No. 1/2, 2008, dostępne na www.emeraldinsight.com/1352- 7592.htm
 6. Johnson P., Heimann V., O'Neill K., The "wonderland" of virtual teams, Journal of Workplace Learning, Vol. 13 No. 1, 2001, dostępne na www.emeraldlibrary. com/ft
 7. Junemann E., Lloyd B., Consulting for virtual excellence: virtual teamwork as a task for consultants, Team Performance Management: An International Journal, Vol. 9, No. 7/8, 2003, dostępne na http://www.emeraldinsight.com/1352-7592.htm
 8. Lee-Kelley L., Crossman A., Cannings A., A social interaction approach to managing the "invisibles" of virtual teams, Industrial Management & Data Systems, Vol. 104 No. 8, 2004, dostępne na www.emeraldinsight.com/0263-5577.htm
 9. Morris S., Virtual team working: making it happen, Industrial and Commercial Training, Vol. 40 No. 3, 2008, dostępne na www.emeraldinsight.com/0309- 0590.htm
 10. Powel A., Galvin J., Piccoli G., Antecedents to team member commitment from near and far: A comparison between collocated and virtual teams, Information Technology & People, Vol. 19 No. 4, 2006, dostępne na www.emeraldinsight. com/0959-3845.htm
 11. Stough S., Eom S., Buckenmyer J., Virtual teaming: a strategy for moving your organization into the new millennium, Industrial Management & Data Systems, Vol. 100 No. 8, 2000, dostępne na www.emeraldinsight.com/0263-5577.htm
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu