BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mentel Grzegorz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Wierzbińska Maria (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Analiza taksonomiczna spółek giełdowych z sektora budowlanego ze względu na ryzyko
Taxonomic Analysis of stock Companies of the Building Sector with Regard to Risk
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 409-418, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Budownictwo, Analiza taksonomiczna, Spółki giełdowe, Ryzyko, Sektor budowlany
Construction sector, Taxonomic analysis, Stock market companies, Risk, Construction sector
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem referatu jest analiza taksonomiczna spółek giełdowych z sektora budowlanego ze względu na ryzyko. Do analizy ryzyka wykorzystano wybrane wskaźniki finansowe. Przy wyborze wskaźników kierowano się kryterium merytorycznym i statystycznym. Badanie przeprowadzono dla 2007 roku za pomocą metody Jana Czekanowskiego. Okres badawczy został ograniczony do 2007 roku ze względu na brak danych rzeczywistych dla lat 2008 i 2009 dla wskaźników finansowych badanych spółek giełdowych. Dane dla tych wskaźników są niepełne, co utrudnia podjęcie procesu ich prognozowania. Prognozowanie nawet na krótkie okresy stało się mało prawdopodobne i niewiarygodne. Zbyt duża niepewność w zakresie zachowania się spółek giełdowych w warunkach kryzysu utrudnia analizy spółek giełdowych w sektorze budowlanym pod względem ryzyka. Liczba spółek giełdowych z sektora budowlanego objęta badaniem wynosi 33. Analiza została przeprowadzona przy użyciu Statistica 8.0. i MaCzek 3.3.4.2.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. K. Jajuga, Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  2. A. Korombel, Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą Project finance, Difin, Warszawa 2007
  3. P.L. Bernstein, Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, WIG-Press, Warszawa 1997
  4. S. Nahotko, Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2001
  5. L. Bednarski, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003
  6. A. Malina i in.,Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej, Wydawnictwo AE, Kraków 1998
  7. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004
  8. M.R. Tyran, Wskaźniki finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999
  9. T. Pisula, M. Wierzbińska, Taksonomiczna analiza ryzyka spółek giełdowych z regionu podkarpackiego, "Wiadomości Statystyczne" 2006, nr 9.
  10. B. Podolec, K. Zając, Ekonometryczne metody ustalania rejonów popytu konsumpcyjnego, PWE, Warszawa 1978
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu