BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Machaczka Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Znaczenie innowacji w rozwoju organizacji wirtualnych
Meaning of Innovation in Development of Virtual Organization
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 327-335, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Słowa kluczowe
Innowacje, Organizacja
Innovations, Organisation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Struktura organizacyjna jest koniecznym elementem organizacji, określającym jej zdolność do sprawnego działania. Przeciwdziała chaosowi i zabezpiecza organizację przed rozpadem. Pierwsze koncepcje organizacji w czasach współczesnych opierały się na pracach H. Fayola i M. Webera. Głównym wyzwaniem, przed którym stały organizacje na początku rewolucji przemysłowej było sprawne wytwarzanie dóbr i usług na potrzeby coraz bardziej zróżnicowanego społeczeństwa. 1 Stan ten uległ istotnej zmianie na przełomie XX i XXI wieku. W okresie tym nastąpiły błyskawiczne zmiany w organizacjach powodowane masowym wręcz wprowadzaniem nowych technologii informacyjnych, otwieraniem się rynków, nadawaniem coraz większego znaczenia wiedzy. W takich warunkach często potencjał do realizacji zadań w pojedynczej organizacji okazuje się niewystarczający. Zasygnalizowane zmiany społeczne i gospodarcze spowodowały, że przedsiębiorstwa poszukiwać zaczęły rozwiązań pozwalających im na lepsze przystosowanie się do nowych warunków. (fragment tekstu)

Organizational structure is indispensable element of organization, it ability for proficient operation defining. Among others, to cope with such conditions be form that form of virtual organization allow. Due to such organization, individual firms are make product in state or favor, which is made for concrete client specially and which is characterized high degree of innovative. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aniszewska G., Elastyczność nowych form organizacyjnych, Przegląd Organizacji, nr 5/2003.
 2. Chesbrough H.W., Teece D.J., Organizing for Innovation, Harvard Business Review, January - February 1996.
 3. Mowshowitz A.: Virtual organization. Communications of the ACM, September, vol. 40, No. 9/1997.
 4. Perechuda K.: Organizacja wirtualna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 1997.
 5. Roy M., Audet M., La transformation vers de nouvelles formes d'organisation plus flexibles: un cadre de reference, Revue Internationale de Gestion, Hiver 2003.
 6. Scholz Ch., Virtuelle Organisation: Konzeption und realisation, Zeitschrift Führung und Organisation, nr 4, 1996.
 7. Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, red. Z. Pierścionek, K. Poznańska, Katedra Zarządzania Strategicznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2000.
 8. Warner M., Witzel M., Zarządzanie organizacją wirtualną, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 9. Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody. Formy i narzędzia skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, red. K. Perechudy, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 10. Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa, 1999.
 11. Zwicker H.R., Die virtuelle Firma - ein zukunftsweisende Model für Kleinunternehmen, IO Management, nr 6, 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu