BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikulska Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Specyfika nadzoru nad działalnością banków hipotecznych
Oversight Specific of Mortages Banks Activity
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 419-429
Tytuł własny numeru
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Bankowość, Banki hipoteczne, Nadzór bankowy
Banking, Mortgage banks, Bank supervision
Uwagi
summ.
Abstrakt
Transformacja, jaka miała miejsce w systemie bankowym, zapoczątkowana została zmianami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi w 1989 roku. Przyczyniła się do rozwoju systemu bankowego oraz jego otoczenia prawnego i gospodarczego. W styczniu 1989 roku Sejmu uchwalił ustawę Prawo bankowe oraz ustawę o Narodowym Banku Polskim. Główne znaczenie tych aktów prawnych przejawiało się po pierwsze, zupełną rekonstrukcją systemu bankowego. Ustawa dopuściła bowiem funkcjonowanie banków państwowych, prywatnych banków w formie spółek akcyjnych oraz banków spółdzielczych. Po drugie, uporządkowano stosunki pomiędzy systemem bankowym a Skarbem Państwa poprzez likwidację mechanizmu automatycznego przyznawania kredytów na cele rządowe, a po trzecie, znacząco rozszerzono katalog czynności bankowych.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. http://www.knf.gov.pl/sektor_bankowy/Nadzor_bankowy/index.html, (3.02.2009).
 2. Ust. z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, DzU 2006, nr 157, poz. 1119
 3. Ust. z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, DzU 1997, nr 140, poz. 939, art. 133, ust. 1
 4. R. Kaszubski, M. Olszak, Bank hipoteczny. Zagadnienia prawne, Difi n, Warszawa 2000
 5. A. Gąsowska, Bankowość hipoteczna, Poltext, Warszawa 2000
 6. M. Rówieński, Powiernik banku hipotecznego - nowa instytucja w polskim systemie bankowym, "Prawo Bankowe" 2000, nr 2
 7. M. Rówieński, Pozycja powiernika banku hipotecznego - polemika, "Prawo Bankowe" 2002, nr 4
 8. J. Sokołowski, Pozycja prawna powiernika banku hipotecznego, "Prawo Bankowe" 2002, nr 3
 9. A. Janiak, J. Mojak, Banki hipoteczne i listy zastawne w świetle prawa polskiego, Wydawnictwo WSZiP, Zamość 2004
 10. M. Skarbek, Listy zastawne i banki hipoteczne, "Bank" 2002, nr 7-8
 11. Ust. z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, DzU 2005, nr 1, poz. 2
 12. http://www.bphbh.pl/u235/navi/31639 (3.02.2009)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu