BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Węgrzyn Ryszard (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Opcje walutowe jako skuteczny instrument ograniczania ryzyka kursowego
Foreign Exchange Options as the Effective Instrument of Limiting the Risk of the Exchange Rate
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 447-455, rys.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Kurs walutowy, Ryzyko kursowe, Opcje, Instrumenty finansowe
Exchange rates, Exchange risk, Options, Financial instruments
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ryzyko cenowe jest jednym z podstawowych rodzajów ryzyka w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Nieprzewidywalne zmiany cen towarów, kursów walut, stóp procentowych oraz kursów akcji wpływają nie tylko na poziom zysków, lecz także mogą mieć zasadnicze znaczenie dla przetrwania przedsiębiorstwa. Umiejętność skutecznego ograniczania tego rodzaju ryzyka zmniejsza prawdopodobieństwo narażenia firmy na trudną sytuację finansową i wiążące się z nią koszty. Im większe prawdopodobieństwo wystąpienia trudnej sytuacji i spowodowanych nią kosztów, tym większe korzyści dla przedsiębiorstwa wynikające z obniżenia oczekiwanych kosztów przez ograniczenie ryzyka. W przypadku podejmowania decyzji inwestycyjnych, to zmienność zysków może prowadzić do rezygnacji z niektórych przedsięwzięć inwestycyjnych. Ograniczenie ryzyka w tym zakresie prowadzi do podejmowania inwestycji o dodatniej wartości bieżącej netto, a w konsekwencji do wzrostu przepływów pieniężnych netto przedsiębiorstw. (fragment tekstu)

In this article, the author draws attention to the opportunities to use options in hedging strategies. Hedging is the process of protecting oneself against unfavourable changes in prices. Hedge transactions are commonly used to protect positions in foreign currency, interest rate, commodities and securities. In the last period of many Polish exporters which used foreign exchange options for the protection against the risk of the foreign exchange rate, suffered large losses. Therefore it is worthwhile examining potentiality of protecting foreign exchange options are giving. Using the options on the EURO and the exporter situation on the cash market, the author presents the use and effectiveness of the following methods of the static hedging: synthetic short forward, protective put, collar and zero cost collar. The author shows the best solutions for exporters taking different criteria into consideration. Especially amount of maximum losses, costs of hedging, potential profits and breakeven points. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Ch.W. Smithson, C.W. Smith, D.S. Wilford, Zarządzanie ryzykiem finansowym. Instrumenty pochodne,inżynieria finansowa i maksymalizacja wartości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000
  2. International Swaps and Derivatives Association, Inc. (www.isda.org, dostęp: 8.05.2009)
  3. Z. Bodie, A. Kane, A.J. Marcus, Investments, IRWIN Inc., USA 1993
  4. R.M. Bookstaber, Option Replication Technology, w: Advanced Strategies in Financial Risk Management, R.J. Schwartz, C.W. Smith (ed.), New York Institute of Finance, New York 1998
  5. D.M. Chance, An Introduction to Derivatives & Risk Management, Thomson South-Western, Ohio 2004
  6. R. Jarrow, S. Turnbull, Derivative Securities, South-Western College Publishing, Cincinnati 2000
  7. R.W. Kolb, Financial Derivatives, New York Institute of Finance, New York 1993
  8. R. Węgrzyn, Zastosowanie opcji w ograniczaniu ryzyka kursów akcji, w: Finansowe uwarunkowania decyzji ekonomicznych, D. Fatuła (red.), Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2007
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu