BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziółkowska Bogusława (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Zmienność i wirtualność a proces kreowania wartości w otoczeniu chaotycznym
Variability and Virtualness as Well as the Process of Creating Value in a Chaotic Environment
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 337-344, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Słowa kluczowe
Innowacje, Wirtualne usługi sieciowe, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa
Innovations, Virtual Private LAN Service (VPLS), Creating company's value
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kreowanie wartości determinuje byt i rozwój współczesnego przedsiębiorstwa oraz wymaga od kadry menedżerskiej koncentrowania uwagi na dynamicznych procesach zachodzących wewnątrz i na zewnątrz organizacji, których natura, jak i przyczyny, nie zostały dotychczas wystarczająco rozpoznane. Przełomowe technologie i innowacje oraz towarzyszący im postęp techniczny i rewolucja informacyjna wzmagają złożoność zjawisk i zachowań, wyzwalają turbulencje i zawirowania nadające otoczeniu charakter chaotyczny. (fragment tekstu)

The permanent and intensive nature of variability, liberated and intensified virtualness often defined by the term turbulence, transforms the environment in which an organization operates irreversibly, which in turn forces changes in the strategies of the organization in question and the application of innovative models of action. Variability and virtualness are both reasons, as well as consequences of the functioning of an organization in an unpredictable, risky and chaotic environment. The orientation of an organization towards the creation of values is treated in this paper as both a strategic and operational instrument in stabilizing the situation of the organization in question in a new and turbulent reality. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Davidow W., Malone M.: The Virtual Corporation; Harper Business, New York 1999.
  2. Grudzewski M.W., Hajduk I.K.: Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa 2002.
  3. Kotler Ph., Caslione J.A.: Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa 2009.
  4. Perechuda K., Organizacja wirtualna, Ossolineum, Wrocław 1997.
  5. Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005.
  6. Rokita J.: Dynamika zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu