BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gosik Blanka (Uniwersytet Łódzki Filia w Tomaszowie Mazowieckim)
Tytuł
Cmentarze z I wojny światowej jako walor turystyczny województwa łódzkiego
The Cemeteries from the First World War are Great Tourist Attractions in Lódź Voivodeship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 66, s. 129-140, rys.
Tytuł własny numeru
Turystyka religijna: atrakcje turystyki religijnej
Słowa kluczowe
Wojna Światowa I, Rekreacyjne walory środowiska, Turystyka religijna
World War I, Recreational values ​​of the environment, Religious tourism
Uwagi
summ.
Abstrakt
W ofercie turystycznej województwa łódzkiego można spotkać wiele atrakcji będących wyrazem bogatej przeszłości regionu. Wymienić tu można zabytki techniki, warte zwiedzenia obiekty poprzemysłowe, a także miejsca martyrologii1. W Łodzi, która od lat związana jest ze środowiskiem filmowym, można zobaczyć wiele ciekawych miejsc związanych z kinematografią2. Województwo łódzkie od prawie dwóch stuleci było i w dalszym ciągu jest miejscem współistnienia wielu kultur i narodowości. Do dnia dzisiejszego można spotkać wiele materialnych pozostałości będących świadectwem mieszkających tu niegdyś Niemców, Rosjan i Żydów. Wymienić można np. największy w Europie cmentarz żydowski w Łodzi, cerkiew pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Piotrkowie Trybunalskim czy piękny grobowiec rodziny Kindlerów w Pabianicach(fragment tekstu)

The goal of this article is to provide evidence that the First World War cemeteries are undeniable tourist attractions in Lódź Voivodeship. These cemeteries are the demonstration of local history, and more precisely, the events that took place during the First World War. Military cemeteries are relatively new creation in sepulchral art. The first military cemetery was founded in Arlington, the United States, after the American Civil War. In Europe the first cemeteries of this type were created to commemorate the victims of the First World War. The arrangements of the old cemeteries are characterized by close harmony with surrounding environment, as their designers tried to accommodate the features of natural environment and landscape while planning the style, vegetation, fencing and spatial arrangements of the sites. Unfortunately, the condition of many First World War cemeteries is very poor. Numerous burial sites are devastated and weedy, with illegible inscriptions on cracked and mossy gravestones. Fortunately, during recent years the situation of the forgotten military cemeteries greatly improved, since they started to be perceived more like tourist attractions. These burial sites are now renovated, rebuilt and cleaned, and there are even plans to create tourist trails through those places. The results of the efforts to preserve and promote the old military cemeteries will be presented during the 100th anniversary of the outburst of the First World War.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. W. Cudny, The Radegast Station Holocaust Monument - its history, contemporary function and perception in the eyes of tourists and Lodz inhabitants, "Bulletin of Geography" 2008, no. 9.
 2. M. Kronenberg, Przewodnik po filmowej Łodzi, Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju "Regio", Łódź 2010.
 3. J. Kolbuszewski, Cmentarze, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1996.
 4. A. Kowalczyk, Geografia turyzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 5. J. Wyrzykowski, Walory wypoczynkowe środowiska przyrodniczego Polski w świetle aktualnego stanu badań, "Zeszyty Naukowe Instytutu Turystycznego" 1975,
 6. T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 1992.
 7. B. Gosik, Cmentarze z I wojny światowej jako walor antropogeniczny okolicy Łodzi, "Turyzm" 2004, nr 14.
 8. J. Dąbrowski, Wielka Wojna 1914-1915, Nakładem Księgarni Trzaski, Everta i Michalskiego, Warszawa 1937.
 9. M. Hertz, Łódź w czasie Wielkiej Wojny, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łodzi, Łódź 1933.
 10. P. Szlanta, Wielka Wojna na Ziemi Skierniewickiej, "Mówią Wieki" 2007 (566).
 11. J. Schubert, Austriackie cmentarze wojenne w Galicji z lat 1914-1918, Wyd. Secesja, Kraków 1992.
 12. W. Knercer, Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej w województwie olsztyńskim, Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu. Narodowa Instytucja Kultury, Warszawa 1995
 13. B. Gosik, Ikony pamięci narodowej, "Zieleń Miejska" 2007, nr 11.
 14. R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Komisja Wydawnicza Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich, Warszawa 1989
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu