BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Flieger Michał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Tytuł
Źródła przewagi konkurencyjnej gmin warunkujące rozwój gospodarki lokalnej - studium przypadku
The Sources of Gmina Competitive Advantage Influencing the Development of Local Economy - Field Research
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 361-373, tab.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Słowa kluczowe
Przewaga konkurencyjna, Samorząd terytorialny
Competitive advantage, Local government
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współcześnie gminy mają do dyspozycji wiele instrumentów, którymi mogą budować swoją przewagę konkurencyjną. Biorąc jednak pod uwagę ograniczone zasoby, stoją one przed koniecznością wyboru tych działań, które w najbardziej efektywny sposób przyczynią się do zbudowania przewagi nad rywalami i w efekcie doprowadzą do dynamicznego rozwoju gospodarczego oraz społecznego danego regionu. Badania pokazały, że istnieją instrumenty, które zastosowane zostały z powodzeniem przez gminy wysoko rozwinięte. Należą do nich np. stawki podatków niższe od maksymalnych w zakresie podatku od nieruchomości, zastosowanie ulg w zakresie podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, budowa dróg na terenach inwestycyjnych, rozbudowa parku inwestycyjnego oraz szereg instrumentów niefinansowych, np. odpowiednia promocja gminy, outsourcing usług, sprzedaż gruntów pod aktywizację gospodarczą, opracowana strategia rozwoju gminy oraz spotkania i dyskusje okresowe z przedsiębiorcami na temat kierunków rozwoju gminy i efektywności realizacji strategii rozwoju gospodarczego. Znaczenie tych instrumentów potwierdzają badania oceny ich skuteczności wśród przedsiębiorców lokalnych. Można zatem stwierdzić, że spośród wielu możliwych działań, które gmina ma do dyspozycji, można z powodzeniem wyodrębnić grupę tych, które są szczególnie zalecane w procesie budowy przewagi konkurencyjnej współczesnych gmin. Wiedza o nich jest dla gmin niezbędna do zastosowania odpowiedniej strategii działań, która skutkować będzie przyspieszeniem rozwoju gospodarczego. Ewentualne zaniedbania i nietrafne wybory w tym zakresie mogą prowadzić do utraty wielu cennych inwestycji na terenie gminy i doprowadzić do jej zacofania rozwojowego. (fragment tekstu)

Currently gminas are in the middle of competitive fight with one another to attract new companies on their area or to encourage existing firms to invest and develop themselves locally. In this process of bringing companies in gminas may use a range of instruments. To use these instruments successfuly, the knowledge as for their effectiveness is necessary. The article examines two well developed gminas and answers the question what instruments they have implemented to be successful. Moreover, the companies operating in these gminas have been asked to evaluate the instruments as for their influence on their business decisions. Thus, the set of most efficient instruments has been indicated, eg. tax preferences, infrastructure investments and gminas promotion. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. R. Brol, Rozwój miasta, w: Ekonomika i zarządzanie miastem, red. R. Brol, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 192.
  2. A. Zalewski, Ekonomika rozwoju lokalnego, w: Samorząd terytorialny a rozwój lokalny, red. M. Majchrzak, A. Zalewski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000, s. 22.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu