BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janicka Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Chrześcijańskie ośrodki wschodniej Polski świadectwem wspólnej tradycji pielgrzymowania
Christian Centers in the Lublin Witness Common Pilgrimage Tradition
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 66, s. 187-200, rys.
Tytuł własny numeru
Turystyka religijna: atrakcje turystyki religijnej
Słowa kluczowe
Pielgrzymowanie, Turystyka religijna, Turystyka
Pilgrimage, Religious tourism, Tourism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rola oraz pozycja, jaką Polska zajmuje w światowych migracjach pielgrzymkowych, są znaczące. Polska zaliczana jest nadal do tych nielicznych krajów świata, w których ruch pielgrzymkowy twa nieprzerwanie od początków państwowości. Świadczy o tym znacząca liczba osób (ok. 7 mln rocznie), która uczestniczy w migracjach pielgrzymkowych. W tej grupie mieszczą się nie tylko katolicy obrządku łacińskiego, ale również prawosławni i przedstawiciele islamu. Takie podejście jest wyrazem aprobaty dla twierdzenia Antoniego Jackowskiego oraz badacza problematyki pielgrzymkowej ks. Macieja Ostrowskiego, którzy uważają, że migracjom religijnym na przestrzeni dziejów towarzyszył przede wszystkim motyw religijny. Osoby uczestniczące w tego typu podróżach dążyły do "obcowania z Bogiem, jak i głębszego zrozumienia życia ludzi, jako jednej wspólnoty pielgrzymującej na Ziemi". Warto również zaważyć różnice pomiędzy pielgrzymką a turystyką religijną. Pielgrzymka "posiada wybitny o pierwszoplanowy motyw religijny; związana jest z modlitwą, pokutą i innymi formami kultu sprawowanymi zarówno w drodze, jak i miejscu pielgrzymkowym".(fragment tekstu)

The religion based migrations played and are still playing the vital role in the migration processes of many countries. The pilgrimages can be considered very permanent religious practice. They may be count among the overconfessional and timeless phenomenona. The peregrinations to the sacrosanct places have existed since the down of history. Such places can be found on different continents and they connect with one another through various religions. In the Christian world the pilgrimages used to be often the result of impulsiveness and spiritual needs of the believers. For the Christians this kind of journey is very special, because it aims mainly at the search of God. This article shows the overall outline of the tradition of pilgrimage in Christianity, focusing on its main centres located nowadays in Poland. Taking into account the wide range of the subject though, not all of the centres associated with the Christian pilgrimage were included. In the study the readers' attention is drawn to both the spiritual facets of this type of pilgrimage and the distinctive cultural facts with their peculiarities(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Jackowski, D. Sołjan, Polskie pielgrzymowanie, "Niedziela. Tygodnik Katolicki" 2007, nr 31.
 2. A. Jackowski, Pielgrzymki a turystyka religijna. Rozważania na czasie, w: Turystyka religijna, red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010.
 3. A. Jackowski, Pielgrzymki..., op.cit.; M. Ostrowski, Jesteśmy pielgrzymami przed Tobą. Posługa duszpasterska wśród pielgrzymów, Kraków 2005, passim
 4. Z. Kowalczyk, Zarys historii kościołów chrześcijańskich, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2004, s. 223; E. Przybył, Prawosławie, Wydawnictwo "Znak", Kraków 2006
 5. B. Sawicki, J. Janicka, Dziedzictwo kulturowe i kultura instytucjonalna katalizatorem ruchu turystycznego na przykładzie przygranicznego województwa lubelskiego, w: Aktywność turystyczno- rekreacyjna w obiektach dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, red. J. Rut i P. Rut, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009
 6. W. Wójcikowski, Polesia czar. Knieje i moczary, miasta i wioski. Przewodnik po Polesiu zachodnim, Wyd. Akademickie, Lublin 2006
 7. M. Ziółkowski, Szkice o kościołach obrządków wschodnich w Polsce północnowschodniej, Oddział Uniwersytecki PTTK, 1985,
 8. G Kuprianowicz., K. Leśniewski, Monaster św. Onufrego w Jabłecznej, Wyd. Prawosławnej Diecezji Lubelsko- Chełmskiej, Jabłeczna 1993
 9. R.O. Jusiak, M. Myrcha-Kamińska, Polskie sanktuaria świętego. Byłam na odpuście w Radecznicy, "Posłaniec św. Antoniego z Padwy" 2010
 10. J. Koproń, J. Janicka, Sanktuarium w Wąwolnicy jako istotny czynnik rozwoju produktu turystycznego w trójkącie Kazimierz Dolny - Puławy - Nałęczów, w: Turystyka religijna,
 11. B. Sawicki, J. Antoszek, Turystyka religijna w Radecznicy jako istotny element rozwoju produktu turystycznego na Roztoczu, w: Turystyka religijna na obszarach górskich, red. A. Jackowski, F. Mróz, I. Hodorowicz, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Nowy Targ 2009
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu