BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Glaza Danuta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Wędrowska Ewa (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Certyfikat e-obywatel (E-Citizen) przygotowaniem do życia w społeczeństwie informacyjnym
E-Citizen Certificate as Preparation For Life in the Information Society
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 375-382, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Obywatel
Information society, Citizen
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych, jaki nastąpił w drugiej połowie XX wieku, spowodował, że możliwa stała się globalizacja procesów i systemów informacyjnych. Pojawiły się nowe pojęcia, społeczeństwo informacyjne, gospodarka elektroniczna, gospodarka informacyjna, które wskazują na jakościowo nową rolę informacji w gospodarce. Upowszechnienie środków masowej komunikacji umożliwiło oddziaływanie na społeczeństwo i gospodarkę poprzez informację. Z drugiej strony pojawiło się zapotrzebowanie na informacje dostarczane przez wyspecjalizowane instytucje informacyjne. Kolejno wykształcił się i dalej rozwija oddzielny sektor informacyjny. (fragment tekstu)

The paper deals with the issue of stratification and digital exclusion while it also presents the issues of upgrading knowledge in computer operation and use of the Internet resources consisted with the e-Citizen certificate. It presents the results of polls encompassing the participants of training program implemented within the frameworks of the "Friends with the computer - Show your child that you can" project co-financed from the European Social Fund within the frameworks of the Human Capital Operational Program, Priority VIII, Measure 8.1. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. hodacka B., Miłosz M., E-obywatel - przezwyciężanie barier, E-Mentor, 2008, nr 2 (24), SGH.
  2. Niemiro B., Diagnostyka edukacyjna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
  3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013.
  4. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa, grudzień 2008; http://www.mswia.gov.pl/strategia
  5. Szymanek V., Społeczeństwo informacyjne w liczbach, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2009; http://www.mswia.gov.pl/
  6. Wędrowska E., Glaza D., Rozwój cywilizacji informacyjnej a kształcenie ustawiczne dorosłych, Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu, Elbląg 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu