BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polańska Krystyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
E-obywatel w społeczeństwie informacyjnym - bliżej demokracji?
E-Citizen in the Information Society - Nearer Democracy?
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 409-416, rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Obywatel
Information society, Citizen
Uwagi
summ.
Abstrakt
E-government to użycie technik informacyjnych do wspomagania działalności rządu wobec obywateli (w tym świadczenia usług przez władze centralne i samorządowe w zakresie praw i obowiązków obywateli danego państwa). Oznacza to "udostępnianie elektronicznych kanałów komunikacji w relacji obywatel-urząd i urząd-obywatel (...)".1 Pojęcie e-government bywa często utożsamiane z e-administracją, choć teoretycznie jest pojęciem szerszym, obejmującym także wszelkie możliwości wpływu obywateli na sprawowanie rządów właściwe dla systemu demokratycznego oraz udziału w legitymizacji władzy obieralnej w wyniku wyborów demokratycznych.2 Globalna sieć Internet "(...) spełnia niezwykle doniosłą rolę w rozwoju instytucji demokratycznych, a także jest inspirującym przykładem doskonale funkcjonującego systemu bez formalnie ustanowionej władzy dysponującej aparatem przymusu".3 Obywatel jako użytkownik możliwości oferowanych przez e-government powinien mieć prawo wyboru: czy chce z tej oferty skorzystać, czy też nie. Sprawne i ergonomiczne rozwiązania techniczne mogą stanowić jedynie pozytywną motywację, a nie narzędzie przymusu wobec obywateli, którzy z różnych powodów nie korzystają z elektronicznych kanałów komunikacji z instytucjami władzy różnych szczebli. (fragment tekstu)

The e-Government development is slowly getting into government - citizen interaction phase. There are still, however, few problems to be solved. Their solution is still a future issue in Poland. A citizen in a modern society is aware of his or her rights and obligations thanks to access to information media. Thus, it is expected that a citizen will not only have the Internet and wireless communication facilities at disposal, but also those which would help him or her to perform their obligations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Castells M.: Galaktyka Internetu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003.
 2. Chaum D.: Secret-Ballot Receipts: True Voter-Verifiable Elections, "IEEE Security and Privacy Magazine" January-February 2004.
 3. Cieślak D.: USA: błąd programistyczny w prawyborach, http://www.idg.pl/news/- 163894/USA.blad.programistyczny.w.prawyborach.html [dostęp: 24.10.2009].
 4. Elektronische Bürgerbeteiligung in deutschen Großstädten 2005. Zweites Website- Ranking der Initiative eParticipation (http://www.initiative-eparticipation.- de/studien.html) [dostęp: 16.10.2009].
 5. Haber L.H.: Od społeczeństwa analogowego do digitalnego - w kierunku samoidentyfikacji, w: L.H. Haber i M. Niezgoda (red.), Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 6. Hagen M.: A Typology of Electronic Democracy, http://www.uni-giessen.de/fb03/- vinci/labore/netz/hag_en.htm [dostęp: 15.02.2010].
 7. Internet Enemies, Reporters Without Borders, Paris 12 march 2009, http://www.rsf.org/IMG/pdf/Internet_enemies_2009_2_-3.pdf [dostęp: 21.02.2010
 8. Jezierska A.: System informatyczny w urzędzie, "Gazeta Prawna" 82/2006.
 9. Kaczmarczyk A.: Perspektywy cyberdemokracji, "Informatyka" nr 7/8 1998, s. 48- 51.
 10. Kaczorowska A.: Elektroniczna administracja, [w:] J. Papińska-Kacperek (red.), Społeczeństwo informacyjne, WN PWN, Warszawa 2008.
 11. Kutyłowski M., Zagórski F.: E-voting, czyli elektroniczne wybory. Kiedy będą bezpieczne?, w: Webhosting.pl, Archepublishing, Szczecin 2009 http://webhosting.pl/E_voting.czyli.elektroniczne.wybory.Kiedy.beda.bezpieczne [dostęp: 24.09.2009].
 12. Lis B.: Princeton: hackowanie maszyn do głosowania, http://pl.engadget.com/- 2008/10/27/princeton-hackowanie-maszyn-do-glosowania/ [dostęp: 23.09.2009];
 13. Minder D.: Partycypacja polityczna w Internecie. Studium politologiczne, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008.
 14. Polańska K.: Demokracja w sieci, w: S. Partycki (red.), E-gospodarka, e-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, Wyd. KUL, Lublin 2009, s. 258-262.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu