BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Taraszkiewicz Tomasz (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku)
Tytuł
E-usługi w administracji publicznej na przykładzie samorządowej elektronicznej platformy informacyjnej w Gdańsku
E-Services In Public Administration Based on the Example of Local Government Electronic Platform in Gdańsk
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 417-425, rys., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Słowa kluczowe
e-usługi, Administracja publiczna, Informacja
e-services, Public administration, Information
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Gdańsk
Gdansk
Abstrakt
Rozwój cywilizacyjny współczesnego świata dostarcza wielu nowoczesnych instrumentów usprawniających funkcjonowanie sektora państwowego. Beneficjentami postępu technologicznego zostają kolejne jednostki samorządu terytorialnego i organa administracji publicznej. Ewolucja polskiej e-gospodarki implikuje implementację e-usług również w municypalnych systemach obsługi mieszkańców. Interesujący przykład, predestynowany do prowadzenia wieloaspektowych analiz, stanowi Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna aglomeracji gdańskiej i niedawne wdrożenie e-usługi rejestracji przez Internet w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku. (fragment tekstu)

Local Government Electronic Platform and Customer Relationship Management System in Gdańsk are exemplifying current development in the field of e-services in public administration being undertaken to meet rising expectations and increasing needs of citizens. Implementation of internet registration service by The District Labour Office in Gdańsk seems to be entirely appreciated by users and is undoubtedly predestinated to find more followers in the nearest future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Budnik R.: Nowe oblicze pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w Gdańsku, [w:] Dobre praktyki w pośrednictwie pracy - innowacyjne projekty realizowane przez powiatowe urzędy pracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2009.
  2. E-Gdańsk - europejska metropolia on-line. Materiały źródłowe Referatu Multimedialnego Kancelarii Prezydenta. Urząd Miejski w Gdańsku, Gdańsk 2009.
  3. Jodkowska L.: Nowoczesna administracja publiczna - stopień realizacji e-government w Polsce na tle innych państw, w: G. Rosa i A. Smalec (red.): Nowoczesna administracja publiczna, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 45, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
  4. Plan działania na rzecz administracji elektronicznej w ramach inicjatywy i2010: przyspieszenie wprowadzania elektronicznych usług administracji publicznej w Europie z korzyścią dla wszystkich. Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2006.
  5. Raport z badania ankietowego dotyczącego rejestracji przez Internet w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku, Gdańsk 2010.
  6. Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna, Materiały źródłowe Computerland SA i Grupy Sygnity. Warszawa 2009.
  7. Wykorzystanie nowoczesnych technik informatycznych ułatwiających obsługę osób bezrobotnych na przykładzie rejestracji przez Internet w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku, Materiały pokonferencyjne. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku, 28.09.2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu