BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gluzicka Agata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zastosowanie podejścia min-max do wyboru wielookresowego portfela inwestycyjnego
Application of the Min-Max Approach to Selection the Multiperiod Investment Portfolio
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 208, s. 31-45, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Analiza i wspomaganie decyzji
Słowa kluczowe
Portfel inwestycyjny, Podejmowanie decyzji inwestycyjnych, Analiza giełdowa, Giełda papierów wartościowych, Spółki giełdowe
Investment portfolio, Investment decisions, Stock exchange analysis, Stock market, Stock market companies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problemem każdego inwestora jest podjęcie decyzji, w które z dostępnych na rynku giełdowym spółek powinien zainwestować, aby osiągnąć maksymalny zysk przy minimalnym ryzyku. Kolejny problem to ile różnych spółek powinno znaleźć się w jego portfelu inwestycyjnym. W klasycznych modelach konstrukcji optymalnych portfeli inwestycyjnych zazwyczaj spółki wybierane są na podstawie danych dotyczących notowań giełdowych. Jednak na stopę zwrotu danej spółki wpływają różne czynniki, które w czasie trwania inwestycji ulegają zmianom. W artykule zostanie omówiona dynamiczna metoda konstrukcji optymalnego portfela inwestycyjnego, w której spółki zostają wyselekcjonowane przez zastosowanie podejścia min-max dla wybranych wskaźników charakteryzujących spółkę. Metoda wyboru portfeli inwestycyjnych zostanie zastosowana do wybranych danych pochodzących z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (abstrakt oryginalny)

Every investor must make decision which of stocks he should choose to portfolio to received maximum return and minimum risk in the future. The next problem is how many stocks should find out in his investment portfolio. In classical approach to construction the optimal investment portfolio, stocks usually are selected on the base of the data concerning exchange quotations. However, many different factors affect on the rate of return of given index. All these factors are changing during the investment period. So it is important to make changes in portfolio during the investment. In this paper the dynamic method to construction the optimal investment portfolio will be presented. In presented approach, stocks will be selected by application the min-max rule to selected indicators characterizing given index. The model of selection of investment portfolio will be applied to data from the Warsaw Stock Exchange. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dani A.R., Ali N., Simhardi S., Murthy D., Portfolio selection using min-max approach, "Vikalpa" 2012, Vol. 37, No. 2, s. 61-71.
  2. DeMiguel V., Garlappi L., Uppal R., Optimal versus naive diversification: How inefficient is the 1/N portfolio strategy? "Review of Financial Studies" 2009, Vol. 22(5), s. 1915-1953.
  3. Dhatt M.S., Kim Y.H., Mukherji S., Relations between stocks returns and fundamental variables: Evidence from a segmented market, "Asia-Pacific Financial Markets" 1999, Vol. 6(3), s. 221-233.
  4. Evans J., Archer S., Diversification and the reduction of dispersion. An empirical analysis. "Journal of Finance" 1968, Vol. 23(5), s. 761-767.
  5. Gluzicka A. (2015), Zastosowanie programowania liniowego do wyznaczania wielookresowych portfeli inwestycyjnych [w:] Badania operacyjne. Przyklady zastosowań, red. J.B. Czaja, R. Jadczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 57-67.
  6. Goetzmann W.N., Kumar A., Equity portfolio diversification, NBER Series Working Paper, http://ssrn.com/abstract=627321.
  7. Paudel R.B., Koirala S. (2006), Application of Markowitz and Sharpe models in Nepalese stock market, "The Journal of Nepalese Business Studies" 2006, Vol. 3(1), s. 19-35.
  8. Tang G.Y.N., How efficient is naive diversification? "The International Journal of Management Science" 2004, Vol. 32, s. 155-160.
  9. Tarczyński W., Łuniewska M. (2004), Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
  10. Yu M., Inoue H., Takahashi S., Shi J. (2009), Dynamic portfolio selection with uncertainty, "International Journal of Uncertainty", Vol. 17, No. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu