BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pośpiech Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wybór portfela papierów wartościowych za pomocą metody AHP
The AHP Method for Portfolio Selection
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 207, s. 187-197, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Metody matematyczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Metody 2012.
Słowa kluczowe
Portfel papierów wartościowych, Akcje, Wielokryterialne podejmowanie decyzji
Portfolio securities, Shares, Multiple-criteria decision making
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule rozważano zagadnienie budowy portfela papierów wartościowych na podstawie rankingów uzyskanych za pomocą wielokryterialnej metody AHP, która umożliwia ocenę wariantów decyzyjnych (spółek) przez pryzmat wielu kryteriów. Jako kryteria oceny spółek wykorzystano charakterystyki, takie jak stopa zwrotu, odchylenie standardowe stopy zwrotu, współczynnik β oraz współczynnik asymetrii stopy zwrotu. W rozważaniach wyznaczono rankingi dla różnych zestawów wag odzwierciedlających ważność kryteriów. Ponadto, wyznaczone portfele, do konstrukcji których zastosowano metodę wielokryterialną, porównano z klasycznym portfelem Markowitza.(abstrakt oryginalny)

The article presents a practical application of the AHP method to select portfolios. The method is one of the multiple criteria decision making methods and it enables to compare considered objects for each criterion and creates a ranking of all the objects. Building a portfolio is a problem of selecting these objects - quoted companies, that have, for example, high return rate and low return rate standard deviation, but also other features like low β coefficient or high skewness coefficient - that is why all mentioned characteristics were considered as criteria. The multiple criteria rankings, built on the basis of the AHP method, can help to choose the best listed companies to the portfolio. To compare the profit rate of created this way portfolios, a classical portfolio based on Markowitz approach was also appointed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jajuga K., Jajuga T. (2006), Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Mastalerz-Kodzis A., Pośpiech E. (2013), Zastosowanie wybranych elementów analizy fundamentalnej do wyznaczania portfeli optymalnych [w:] Mika J., Dziwok E. (red.), Innowacje w finansach i ubezpieczeniach - metody matematyczne i informatyczne, "Studia Ekonomiczne", nr 146, Wydawnictwo UE, Katowice.
  3. Michalska E., Pośpiech E. (2011), Niepełna informacja liniowa w zagadnieniach wielokryterialnego wspomagania decyzji, "Organizacja i Zarządzanie", nr 57.
  4. Saaty T.L. (1986), Axiomatic Foundation of the Analytic Hierarchy Process, "Management Science", Vol. 32, No. 7.
  5. Saaty T.L. (1994), Fundamentals of Decisions Making and Priority and Theory with the Analytical Hierarchy Process, RWS Publications, Pittsburgh.
  6. Tarczyński W. (2002), Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa.
  7. Trzaskalik T. (2006), Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym, PWE, Warszawa.
  8. [www 1] http://www.gpw.pl (dostęp: 04.11.2012)
  9. [www 2] http://www.gielda.onet.pl (dostęp: 04.11.2012)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu