BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopańska-Bródka Donata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Optymalny portfel inwestycyjny z kryterium maksymalnej skośności
Optimal Investment Portfolio for Skewness Maximization Criteria
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 208, s. 46-58, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Analiza i wspomaganie decyzji
Słowa kluczowe
Portfel inwestycyjny, Teoria portfelowa Markowitza, Analiza portfelowa, Optymalizacja, Optymalizacja wielokryterialna
Investment portfolio, Markowitz portfolio theory, Portfolio analysis, Optimalization, Multiple criteria optimization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie problemu wyboru optymalnego portfela akcji w sytuacji, kiedy preferencje inwestora odnoszą się do wartości oczekiwanej, wariancji i skośności rozkładu stopy zwrotu portfela. Zadanie zostaje sformułowane jako zagadnienie wielokryterialne, w którym trzeci moment centralny rozkładu przyjmowany jest jako miara skośności. W artykule dyskutowane są różne podejścia do rozwiązania problemu wielokryterialnego oraz trudności związane z technikami obliczeniowymi. W szczególności przedstawiono problemy związane z zastosowaniem metod programowania celowego do określenia struktury optymalnego portfela inwestycyjnego. (abstrakt oryginalny)

In this paper we analyze the portfolio optimization problem when investor preferences relate to the expected value, variance and skewness of distribution of portfolio return. The third central moment of the distribution is taken as a measure of skewness. Portfolio optimization using higher moments is a more involved problem than the mean-variance approach. The problem is formulated as multi-objective programming problem there the investor tries to maximize expected return and skewness, while simultaneously minimizing variance. To solve such portfolio problem, we can use specific approaches and techniques. We take especially account by utilizing Goal Programming to determine the optimal structure of the investment portfolio and incorporate investors preferences for higher moments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Athayde, G., Flôres R. (2004), Finding a maximum skewness portfolio: A general solution to three-moments portfolio choice, "Journal of Economic Dynamics and Control", Vol. 28(7), s. 1335-1352.
 2. Aracioğlu B., Demircan F., Soyuer H. (2011), Mean-variance-skewness-kurtosis approach to portfolio optimization: An application in İstanbul Stock Exchange, "Ege Akademik Bakiş / Ege Academic Review", Vol. 11, s. 9-17.
 3. Bera A.K., Park S.Y. (2008), Optimal portfolio diversification using the maximum entropy principle, "Econometric Reviews", Vol. 27, s. 484-512.
 4. Bhattacharyya R., Kar S., Dutta Majumder D., (2011), Fuzzy mean - variance - skewness portfolio selection models by interval analysis, "Computers and Mathematics with Applications", Vol. 61(1), s. 126-137.
 5. Chunhachinda P., Dandapani K., Hamid S., Prakash A. (1997), Portfolio selection and skewness: Evidence from international stock markets, "Journal of Banking and Finance", Vol. 21, s. 143-167
 6. Eichner T., Wagener A. (2011), Increases in skewness and three-moment preferences, "Mathematical Social Sciences", Vol. 61, Iss. 2, s. 109-113.
 7. Fogler H.R., Radcliffe R.C. (1974), A note on measurement of skewness, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", Vol. 9, Iss. 3, s. 485-489.
 8. Groeneveld R.A., Meeden G. (1984), Measuring Skewness and Kurtosis, "Journal of the Royal Statistical Society. Series D (The Statistician)", Vol. 33, s. 391-399.
 9. Jana P., Roy T.K., Mazumder S.K. (2007), Multi-objective Mean-variance-skewness model for portfolio optimization, "AMO - Advanced Modeling and Optimization", Vol. 9, No. 1, s. 181-193.
 10. Lai T.Y. (1991), Portfolio selection with skewness: A multiple-objective approach, "Review of Quantitative Finance and Accounting", Vol. 1, s. 293-305.
 11. Li X., Qin Z., Kar S. (2010), Mean-variance-skewness model for portfolio selection with fuzzy returns, "European Journal of Operational Research", Vol. 202, s. 239-247.
 12. Menezes C., Geiss C., Tressler J. (1980), Increasing downside risk, "American Economic Review", Vol. 70, s. 921-932.
 13. Trzaskalik T., red. (2006), Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym, PWE, Warszawa.
 14. Prakash A.J., Chang C.H., Pactwa T.E. (2003), Selecting a portfolio with skewness: Recent evidence from US, European, and Latin America equity markets, "Journal of Banking and Finance", Vol. 27, s. 1375-1390.
 15. Samuelson P., (1970), The fundamental Approximation of theorem of portfolio analysis in terms of means, variance and higher moments, "Review of Economic Studies", Vol. 37, s. 537-542.
 16. Simkowitz M.A., Beedles W.J. (1978), Diversification in a three-moment world, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", December 1978, s. 928-941.
 17. Usta I., Kantar Y.M. (2011), Mean-variance-skewness-entropy measures: A multiobjective approach for portfolio selection, "Entropy" 2011, Vol. 13, s. 117-133. www.mdpi.com/journal/entropy (21.06.2015).
 18. W.R. van Zwet (1968), Convex transformations of random variables, "Biometrische Zeitschrift", Vol. 10, Iss. 1, s. 1-95.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu