BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybylska-Mazur Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Decyzje monetarne w aspekcie odpornie optymalnych reguł instrumentalnych
Monetary Decision Under the Conditions of the Robustly Optimal Instrument Rules
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 207, s. 198-211, tab., bibliogr. 3 poz.
Tytuł własny numeru
Metody matematyczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Metody 2012.
Słowa kluczowe
Polityka pieniężna, Makroekonomia, Zmienne makroekonomiczne
Monetary policy, Macroeconomics, Macroeconomic variables
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wyprowadzenie wzoru na odpornie optymalną regułę instrumentalną polityki pieniężnej na podstawie jednego z modeli optymalizacji mechanizmu transmisji monetarnej, uwzględniając model strukturalny przedstawiony przez Woodforda. Odpornie optymalna reguła instrumentalna jest pomocnym narzędziem przy podejmowaniu decyzji monetarnych mających wpływ na zmienne makroekonomiczne, w tym również na przyszłą inflację. Jednym z rodzajów prognoz wskaźnika inflacji jest zatem prognoza inflacji uzyskana przy założeniu, że stopa procentowa będzie kształtować się zgodnie z wyprowadzoną odpornie optymalną regułą instrumentalną.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article was the formula derivation for the robust optimal instrumental monetary policy rule based on one of the monetary transmission mechanism optimization models taking into account the structural model presented by Woodford. The robust optimal instrumental rule is a helpful tool when we make monetary policy decisions that affect macroeconomic variables, including future inflation. Thus, one of the types of inflation forecasts is the inflation forecast obtained under the assumption that the interest rate will be determined based on the derived robust optimal instrumental rule.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Giannoni M.P., Woodford M. (2003a), Optimal Interest-rate Rules: I. General Theory, NBER Working Paper No. W9419, January.
  2. Giannoni M.P., Woodford M. (2003b), Optimal Interest-rate Rules: II. Application, NBER Working Paper No. W9420, January.
  3. Rudenbush G.D., Svensson L.E.O. (1998), Policy Rule for Inflation Targeting, Working Paper Series, National Buremu of Economic Rasearch Cambridge.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu